Czy przydatne?

Słownik J Q Ciepło

Co oznacza CIEPŁO Q [J]: Ciepło podobnie jak robota jest metodą przekazywania energii. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej przekazywana będzie energia poprzez drobiny ciała o temp. wyższej. Mechanizm ten będzie trwał aż do momentu osiągnięcia równowagi termodynamicznej poprzez oba ciała. Mówimy wtedy, Iż nastąpił przepływ ciepła. Mechanizm ten może zachodzić nie tylko w konsekwencji zetknięcia ciał. Energia cieplna może być także przekazywana przez emisję albo absorpcję promieniowania elektromagnetycznego. Jednostką ciepła, tak samo jak jednostką energii i pracy, jest dżul

Czym jest Ciepło Q [J znaczenie w Słownik fizyka C .