Czy przydatne?

Definicja Pożaru Front

Co oznacza FRONT POŻARU: odcinek obwodu terenu pożaru, na którym liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest największa

Czym jest FRONT POŻARU znaczenie w Słownik definicji F .

ZNACZENIE FALA UDERZENIOWA:
Co oznacza wybuchu. Rozprzestrzenia się z prędkością naddźwiękową, malejącą aż do zaniku. Za czołem fali rozchodzącej się we wszystkich kierunkach podąża strefa sprężenia o ciśnieniu większym od atmosferycznego front pożaru.
ZNACZENIE FILAR:
Co oznacza pionowa podpora wszelkich konstrukcji budowlanych, na przykład mostów, sklepień itp front pożaru.
ZNACZENIE FASADA:
Co oznacza elewacja budynku; frontowa ściana budynku, gdzie znajdują się kluczowe wejścia wyróżniający się bogatszą kompozycją architektoniczną i dekoracyjną front pożaru.
ZNACZENIE FUNDAMENT:
Co oznacza zagłębiona w ziemi część murów budynku przenosząca obciążenie bezpośrednio na grunt front pożaru.
ZNACZENIE FAZA POŻARU:
Co oznacza faza (stadium) pożaru charakteryzujący się pewnymi stanami następującymi po sobie front pożaru.