Czy przydatne?

Co to jest Liryczna Puenta

Co oznacza PUENTA LIRYCZNA: pkt. kulminacyjny myśli, ważna właściwość liryki klasycystycznej, gdzie jest obecna wyrazistość zamknięcia wypowiedzi podmiotu, na przykład w Bajkach Krasickiego; dobitne zamknięcie znaczeniowe, na przykład udanym konceptem (w barokowej literaturze J.A. Morsztyna), dowcipem, nieoczekiwanym zwrotem, paradoksalnym sformułowaniem myśli filoz., jak na przykład w epigramatach czy pieśniach J. Kochanowskiego: "Nic wiecznego na świecie / Radość się z troską plecie" (wyraźnie występuje paralelizm obrazu i p.l.)

Czym jest puenta liryczna znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Putrament Jerzy:
Co znaczy dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w puenta liryczna.
Wyraz Pascal Blaise:
Co znaczy fizyk, filozof ipisarz. Napisał między innymi: Prowincjałki (1656-57) polemikę wformie listów - wsporze jansenistów zjezuitami bronił racjonalnego myślenia wgranicach edukacji izasady rozdziału puenta liryczna.
Wyraz Pinter Harold:
Co znaczy angielskiego:, artysta tak zwany komedii zagrożenia, przedstawiciel teatru absurdu; interesuje go problem zagrożenia pojmowanego zarówno jako czynnik zewnętrzny, jak wątpliwość wypływająca zwłasnej puenta liryczna.
Wyraz Powieść W Odcinkach:
Co znaczy publikowanej w następnych numerach gazet codziennych, z czasem tygodników i miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła się w lit. europ. w 30. latach XIX w. w Anglii i we Francji puenta liryczna.
Wyraz Praca U Podstaw:
Co znaczy głównych haseł programowych pozytywizmu pol. głoszące postulat szeroko pojmowanej pomocy i opieki. Celem działalności miał być postęp oświaty na wsi, zapewnienie opieki lekarskiej, zniesienie barier puenta liryczna.