Czy przydatne?

Co to jest Bibliograficzne Przypisy

Co oznacza PRZYPISY BIBLIOGRAFICZNE: noty do tekstu, objaśnienia, komentarze autora umieszczane na następnych stronach albo na końcu, zawierające pełne opisy bibliograficzne (ze wskazaniem stron) utworów przywołanych albo cytowanych. Następne przywoływanie tego samego dzieła nie wymaga opisu bibliogr., ale jedynie adnotacji ibidem (tamże) z podaniem strony. W sytuacji przedzielenia opisanego dzieła innym obowiązuje powtórzenie nazwiska autora, a w dalszym ciągu zamieszczenie informacji op. cit. (z łaciny opus citatum = dzieło cytowane) i numeru strony

Czym jest przypisy bibliograficzne znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Polonika:
Co znaczy druki pisane w jęz. pol. albo dotyczące Polski; najcenniejszym pośród p. wł. jest bezsprzecznie dział Polonia w XXVII tomie pomnikowej Encyclopedia Italiana (1935); inne p. odnajdujemy w wielu przypisy bibliograficzne.
Wyraz Powieść Biograficzna:
Co znaczy formę powieściową daje autorowi sporą swobodę w doborze faktów z życia twórcy, naukowca, postaci hist., operuje fikcją lit. w taki sposób, by wzbudzić u czytelnika zainteresowanie bohaterem, na przypisy bibliograficzne.
Wyraz Polska Szkoła Filmowa:
Co znaczy powstały po 1956 r. podejmujący funkcję sztuki wysokiej. Zdarzenie złożone i trudne do opisania, powstała ekipa filmów obrachunkowych: A. Wajdy Pokolenie (1955), Kanał (1957), Popiół i diament (1958 przypisy bibliograficzne.
Wyraz Pasek Jan Chryzostom:
Co znaczy pamiętnikarz nurtu sarmackiego pol. baroku. Rodem zMazowsza, wykształcony wkolegium jezuickim, walczył (od 1655) między innymi pod dowództwem S. Czarnieckiego ze Szwedami, wDanii, pod Moskwą, po przypisy bibliograficzne.
Wyraz Podmiot Liryczny:
Co znaczy podmiot twórczych czynności (autor), zewnętrzny nadawca, nadrzędny wobec podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator; wdramacie wyklucza przypisy bibliograficzne.