Czy przydatne?

Co to jest Przekład

Co oznacza PRZEKŁAD: sztuka przełożenia dzieła lit. z jednego języka na drugi, na przykład poetycki p. bibl. Księgi Psalmów poprzez J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), L. Staffa, Cz. Miłosza. Istota p. bazuje na wyszukiwaniu ekwiwalentów znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń, zwrotów i stylu i większych całości kompozycyjnych wypowiedzi pierwowzoru, zdarza się, iż to jest odważna interpretacja oryginału; szczególną jego odmianą jest p. intersemiotyczny, a więc dążący do zastąpienia utworu lit. językiem filmu albo teatru, na przykład spektakl K. Swinarskiego Dziadów A. Mickiewicza w Teatrze Starym w Krakowie jest wg teatralnej teorii p. widowiskiem zespołowym (reżyser, scenograf, autor, tekst dramatu, aktor, choreograf, muzyk). Inna nazwa: translacja

Czym jest przekład znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poetyzmy:
Co znaczy stylu artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne przekład.
Wyraz Polifonia:
Co znaczy polegająca na równoczesnym prowadzeniu dwu albo więcej linii melodycznych; polifoniczny utwór - muzyczny utwór wielogłosowy, gdzie każdy głos (w chórze, w orkiestrze) jest samodzielny i przekład.
Wyraz Piramowicz Grzegorz:
Co znaczy działacz oświatowy, ksiądz, prof. filozofii wkolegium jezuickim we Lwowie (1770-73), sekretarz Komisji Nauki Narodowej (1770-73), sekretarz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775-87), członek przekład.
Wyraz Putrament Jerzy:
Co znaczy dziennikarz, współpracujący z ekipą literacką Żagary, współredaktor czasopism zwyczajnie i Karta (1935-36). Po wojnie organizował prasę na terenach wyzwolonych, redaktor dziennika Rzeczpospolita w przekład.
Wyraz Powieść Dziennikarska:
Co znaczy modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak przekład.