Czy przydatne?

Co to jest Twórczy Proces

Co oznacza PROCES TWÓRCZY: 1) aktywność twórcza wspólna dla doświadczenia nauk., artystycznego, technicznego, łącząca wiedzę, osobiste doświadczenie z intuicją i z możliwościami realizacji. P.t. może być nieuświadomiony poprzez osobę tworzącą. Po raz pierwszy opisany poprzez fizjologa i fizyka H. von Helmholtza nareszcie XIX w., który wyróżnił 3 etapy twórczego myślenia: nasycenie, inkubację i iluminację; w 1908 H. Poincar dodał weryfikację. Z punktu widzenia psychologii p.t. zanalizował i opisał w 1926 r. G. Wallas. P.t. na różne metody zajmują się psychologią twórczości, edukacją, działalnością artystyczną; 2) typ twórczości, który ujawnia p.t. albo traktuje go jako temat przedstawiając materię twórczości, odkrywając prawa i reguły twórczości albo jej przejawy indywidualne, na przykład w plastyce Leonardo da Vinci, W. Kandinsky P. Klee; w nauce między innymi artysta kwarków, laureat Nagrody Nobla M. Gell-Mann; w lit. między innymi P. Valry, W. Szymborska (swój wykład noblowski poświęciła istocie twórczości poetyckiej), H. Bergson, Z. Herbert, T. Różewicz, J. Tuwim, W. Broniewski, E.A. Poe, U. Eco, M. Wańkowicz; 3) typ twórczości analizujący mechanizm powstawania dzieła, między innymi Osiem i pół F. Felliniego, Wszystko na sprzedaż A. Wajdy, Dzieło otwarte, Lector infabula U. Eco, Poetyka kompozycji B. Uspienskiego. Zobacz także ars poetica, autotematyzm

Czym jest proces twórczy znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prąd Literacki:
Co znaczy charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji proces twórczy.
Wyraz Poezja Legionowa:
Co znaczy tradycji hist.-lit. nazwa oznaczająca poezję okolicznościową towarzyszącą działaniu od 16 XI 1794 utworzonej legii pol.-wł., także twórczość żołnierską tych formacji; również nazwa symboliczna proces twórczy.
Wyraz Palatalizacja:
Co znaczy zmiękczenie spółgłoski twardej pod wpływem sąsiadującej znią samogłoski (przeważnie przedniej). Językoznawstwo słowiań. rozróżnia trzy p. tylnojęzykowych k, g, h, które dokonały się jeszcze wokresie proces twórczy.
Wyraz Powieść Gotycka:
Co znaczy wysokoartystycznej , której artystami byli między innymi H. Walpole (Zamczysko w Otranto), A. Radcliffe (Tajemnice Udolpho), G. Lewis (Mnich), w Polsce między innymi Z. Krasiński (Grób rodziny proces twórczy.
Wyraz Prometeusz:
Co znaczy tytanów, brat Atlasa i Epimeteusa, tata Deukaliona, wykradł z Olimpu Zeusowi ogień i podarował ludziom, by uczynić ich silniejszymi. Za karę Zeus kazał przykuć P. do skały Kaukazu, gdzie orzeł proces twórczy.