Czy przydatne?

Co to jest Preromantyzm

Co oznacza PREROMANTYZM: zespół tendencji uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu roli natchnienia i wyobraźni artysty i oryginalności dzieła, w zainteresowaniu twórczością ludową i specjalnym traktowaniu tradycji narod. Szczególnym zainteresowaniem obdarzono ponownie twórczość W. Szekspira, uwidoczniły się tak znaczne zjawiska, jak osjanizm i gotycyzm, w lit. pol. zyskiwała popularność poetyka sentymentalizmu

Czym jest preromantyzm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Puszka Pandory:
Co znaczy pierwszej kobiety na ziemi Pandory (gr.= obdarzonej wszystkim), ulepionej z gliny poprzez Hefajstosa, która z woli Zeusa miała być zemstą na Prometeuszu i ludziach. P. dostała od bogów sporo darów i preromantyzm.
Wyraz Pean:
Co znaczy rel. pieśń dziękczynna, której adresatem przeważnie był Apollo; gatunek uprawiany poprzez pisarzy gr., między innymi Symonidesa zKeos, Pindara. Wtradycji dalszej pieśń pochwalna, utrzymana preromantyzm.
Wyraz Podmiot Liryczny:
Co znaczy podmiot twórczych czynności (autor), zewnętrzny nadawca, nadrzędny wobec podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator; wdramacie wyklucza preromantyzm.
Wyraz Poezja:
Co znaczy wyróżniająca się swoistymi cechami, pośród których w najwyższym stopniu oczywista jest organizacja tekstu, właściwa mowie wiązanej, synonimem tak rozumianej literaturze jest wiersz; 2) etymologicznie preromantyzm.
Wyraz Pollakówna Joanna:
Co znaczy nauk. Instytutu Historii Sztuki UW. Debiutowała zbiorem wierszy Przetajnienia barwy (1963), później kolejno opublikowała: Korzyści podróży (1967), Żwir (1971), W cieniu (1972), Lato szpitalne (1975 preromantyzm.