Czy przydatne?

Co to jest Preromantyzm

Co oznacza PREROMANTYZM: zespół tendencji uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu roli natchnienia i wyobraźni artysty i oryginalności dzieła, w zainteresowaniu twórczością ludową i specjalnym traktowaniu tradycji narod. Szczególnym zainteresowaniem obdarzono ponownie twórczość W. Szekspira, uwidoczniły się tak znaczne zjawiska, jak osjanizm i gotycyzm, w lit. pol. zyskiwała popularność poetyka sentymentalizmu

Czym jest preromantyzm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Podmiot:
Co znaczy nadrzędna nad orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon), znajdujące się wjakimś stanie (Adaś drzemie) albo preromantyzm.
Wyraz Powieść Dla Dziewcząt:
Co znaczy dla młodzieży, powieść pensjonarska czerpiąca swą tradycję gatunkową z romansu dydaktycznego (Fnelon), moralnego (Marmontel), sentymentalnego (Richardson), psychologicznego (M. de la Fayette), gdzie preromantyzm.
Wyraz Przerzutnia:
Co znaczy polegająca na przeniesieniu części zdania albo wyrazów znaczeniowo powiązanych do kolejnego wersu albo strofy. P. osłabia podział metryczny wzmacniając tok określany składnią, wiadomością albo preromantyzm.
Wyraz Poezja Arkadyjska:
Co znaczy pastoralnej; jej tematem jest poetycki opis Arkadii jako wyidealizowanej krainy wiecznej wiosny, krainy pasterzy i myśliwych, żyjących w pełnej harmonii z przyrodą, która z arkadyjskiego mitu preromantyzm.
Wyraz Paradygmat:
Co znaczy użytkowany jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków preromantyzm.