Czy przydatne?

Co to jest Preromantyzm

Co oznacza PREROMANTYZM: zespół tendencji uwidocznionych w europ. lit. i myśli estetycznej 2. poł. XVIII w., pozostających w wyraźnej opozycji do literackiego programu klasycyzmu. Nowe pojmowanie zadań literatury znalazło słowo w docenieniu roli natchnienia i wyobraźni artysty i oryginalności dzieła, w zainteresowaniu twórczością ludową i specjalnym traktowaniu tradycji narod. Szczególnym zainteresowaniem obdarzono ponownie twórczość W. Szekspira, uwidoczniły się tak znaczne zjawiska, jak osjanizm i gotycyzm, w lit. pol. zyskiwała popularność poetyka sentymentalizmu

Czym jest preromantyzm znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Perzyński Włodzimierz:
Co znaczy prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno preromantyzm.
Wyraz Potocki Jan:
Co znaczy podróżnik, poliglota, erudyta (uprawiał sporo dziedzin - od astronomii i archeologii do językoznawstwa); odbył pierwszą w Polsce podróż balonem. W trakcie Sejmu Czteroletniego założył drukarnię preromantyzm.
Wyraz Powieść Dla Dziewcząt:
Co znaczy dla młodzieży, powieść pensjonarska czerpiąca swą tradycję gatunkową z romansu dydaktycznego (Fnelon), moralnego (Marmontel), sentymentalnego (Richardson), psychologicznego (M. de la Fayette), gdzie preromantyzm.
Wyraz Publicystyka:
Co znaczy komentarze, teksty polemiczne, rozprawy, eseje, felietony, recenzje, szkice publikowane na antenie radiowej i telewizyjnej, w prasie codziennej, tygodnikach, miesięcznikach, podejmujące aktualne preromantyzm.
Wyraz Paz Octavio:
Co znaczy ieseista, dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym preromantyzm.