Czy przydatne?

Co to jest Dziennikarska Powieść

Co oznacza POWIEŚĆ DZIENNIKARSKA: odmiana modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak skandalizujący, interesujące opinię publiczną i czytelników, na przykład A. Gruszeckiego Pod czerwonym wichrem (1909), Bohowityna Wyzyskiwani (1903), Miecznika Cztery dni (1903), G. Daniłowskiego Jaskółka (1905). Pisane stylem "dziennikarskim", obliczone na "szybkie, łatwe przyjmowanie informacji", sytuują się pomiędzy romansem a dziennikarstwem, pomiędzy prawdą a fikcją lit. P.dz. marginalnie funkcjonowała jeszcze w międzywojniu

Czym jest powieść dziennikarska znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przerzutnia:
Co znaczy polegająca na przeniesieniu części zdania albo wyrazów znaczeniowo powiązanych do kolejnego wersu albo strofy. P. osłabia podział metryczny wzmacniając tok określany składnią, wiadomością albo powieść dziennikarska.
Wyraz Paszkwil:
Co znaczy utwór wymierzony przeciw konkretnej osobie, ośmieszający złośliwie, regularnie oszczerczo, publikowany zazwyczaj anonimowo albo pod pseudonimem, może także mieć formę artykułu publicystycznego albo powieść dziennikarska.
Wyraz Powieść Rzeka:
Co znaczy wielowątkowa powieść o rozlewnej narracji, opowiadająca dzieje rodziny (p. saga) poprzez kilka pokoleń, fabuła rozgrywa się na szerokim tle społeczno-obyczajowym. Klasyczne p. rz.: Saga rodu powieść dziennikarska.
Wyraz Przyimek:
Co znaczy mowy, funkcjonalnie niesamodzielny słowo, występuje przeważnie z rzeczownikami i zaimkami rzeczownymi tworząc z nimi w zdaniu ustalenia (dopełnienia, okoliczniki, przydawki), oznaczając relacje powieść dziennikarska.
Wyraz Prąd Literacki:
Co znaczy charakterze ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań światopoglądowych, filoz., koncepcji powieść dziennikarska.