Czy przydatne?

Co to jest Językowe Poradnictwo

Co oznacza PORADNICTWO JĘZYKOWE: współczesne p.j. w Polsce wyrasta z tradycji upowszechnienia zasad poprawności jęz.
(2. poł. XIX w.) i utrwalonej w międzywojniu (1918-1939) popularyzacji zagadnień jęz., która sprowadzała się do informacji o błędach i konieczności ich unikania (na przykład A.A. Kryńskiego Jak nie należy mówić i pisać po polsku i na łamach czasopism językoznawczych: "Poradnika Językowego" i "j. polskiego"). Najpełniejszą kodyfikację normy języka ogólnego dokonał S. Szober w Słowniku ortoepicznym (1937), po wojnie wydanym jako Leksykon poprawnej polszczyzny (1958), pojawiły się także autorytety językoznawcze: W. Doroszewski kierujący radiowy "Poradnik językowy" (od 1935) i Z. Klemensiewicz, autor "Pogadanek o języku". Po wojnie główne dla kultury języka stały się dwa problemy: upowszechnienie norm jęz. ogólnego w środowisku ludzi, których pierwszym językiem była gwara, i nowy opis jęz. ogólnego, przyjrzenie się jego odmianom funkcjonalnym i socjalnym i na tej podstawie sformułowanie zasad posługiwania się zróżnicowaną polszczyzną (na przykład problem nazw miejscowych na Ziemiach Odzyskanych). Powstały programy radiowe, telewizyjne, wydawnictwa, instytucje: Tow. Miłośników J. polskiego (z siedzibą w Krakowie, wydaje "j. polski") i Tow. Kultury Języka (z siedzibą w Warszawie, wydaje "Poradnik Językowy"), Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawczego PAN, Komisja Kultury Słowa Tow. Naukowego Warszawskiego (od 1990). Kulturę jęz. upowszechniają także telefoniczne poradnie jęz. (pierwsza w Łodzi, 1964), tv audycja Ojczyzna-polszczyzna wrocławskiego językoznawcy
J. Miodka, radiowy poradnik "Czy mówisz po polsku?" warszawskiego językoznawcy A. Markowskiego, wydawnictwa książkowe, na przykład Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym S. Jodłowskiego i W. Taszyckiego, Leksykon ortograficzny j. polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Leksykon j. polskiego pod red. W. Doroszewskiego; kąciki porad językowych na łamach prasy regionalnej i ogólnopolskiej, działania lingwistów w środowisku dziennikarskim, telewizyjnym, radiowym, na przykład W. Poetka, J. Bralczyka, konkursy ortograficzne

Czym jest poradnictwo językowe znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Paz Octavio:
Co znaczy ieseista, dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym poradnictwo językowe.
Wyraz Protagonista:
Co znaczy starożytnym pierwszy aktor, wykonawca głównej roli w tragedii, prowadził dialog z chórem, a wspólnie z wprowadzeniem następnych aktorów z drugim i trzecim. Drugiego aktora zwano deuteragonistą (gr poradnictwo językowe.
Wyraz Postimpresjonizm:
Co znaczy artystycznych w sztuce (szczególnie franc.) pomiędzy 1883-86 a 1905, charakteryzujący się nowymi poszukiwaniami malarzy impresjonistów, odwrotem od impresjonizmu, na przykład P. Cezanne wzmocnił poradnictwo językowe.
Wyraz Proteusz:
Co znaczy Tetydy, bóstwo morskie mieszkające na wyspie Faros, pasterz fok Posejdona. Miał dar wieszczenia i umiejętność przybierania różnych postaci, w celu uzyskania przepowiedni na przyszłość należało poradnictwo językowe.
Wyraz Poetyzmy:
Co znaczy stylu artystycznego; słowa, wyrazy podniosłe, zwroty frazeologiczne albo zdania powtarzane poprzez pisarzy, różnicujące epoki z racji na semantykę (p. semantyczne) i na swą barwę (p. stylistyczne poradnictwo językowe.