Czy przydatne?

Co to jest Polichromia

Co oznacza POLICHROMIA: 1) barwne (wielobarwne)
malowidło dekoracyjne, zdobiące przedmioty architektoniczne, wnętrza (na przykład sklepienie, ściany), fasady budowli;
2) kolorowe farby pokrywające rzeźby drewniane, kamienne, towary z kości słoniowej, szczególnie popularne w sztuce średniowiecznej

Czym jest polichromia znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Wizualna:
Co znaczy piktogram - wizualny zapis pisma. Pierwsze teksty-obrazy pochodzą z około 325 r. przed naszą erą - ich autorem był Simiasz z Rodos (Jajko, Topór, Skrzydła). Z IV w. przed naszą erą pochodzą wizualne polichromia.
Wyraz Przysłowie:
Co znaczy językoznawczego zdanie proste albo złożone, regularnie w formie wierszowanej, na przykład Co nagle to po diable, Kropla drąży skałę. Z punktu widzenia literaturoznawstwa p. jest najkrótszym utworem polichromia.
Wyraz Polska Bibliografia Literacka:
Co znaczy ukazujące się od 1954 r., którego poszczególne roczniki zawierają pełną bibliografię twórczości lit., edukacji o poezji i krytyki lit. i teatralnej w danym roku. Od 1966 rejestr obejmuje druki dla polichromia.
Wyraz Plagiat:
Co znaczy kradzież dzieła lit., artystycznego, nauk., utworu, pomysłu i opublikowane wydanie ich, wczęści albo całości, jako wytworu własnego. Autorskie prawa majątkowe chroni prawo autorskie. Zobacz copyright polichromia.
Wyraz Powieść:
Co znaczy prozy epickiej (w okolicy noweli i opowiadania); w tradycyjnym rozumieniu utwór narracyjny, fabularny, wielowątkowy, wszechstronnie prezentujący bohaterów na rozległym tle społ.-obyczajowym albo hist polichromia.