Czy przydatne?

Co to jest Plejady

Co oznacza PLEJADY: wmitologii gr. 7 córek Atlasa iPlejony, które po zgonu Zeus umieścił na niebie wpostaci gwiazdozbioru

Czym jest Plejady znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Podmiot Liryczny:
Co znaczy podmiot twórczych czynności (autor), zewnętrzny nadawca, nadrzędny wobec podmiotu lit., ukształtowanego wmateriale znaczeniowym danego utworu; wepice podmiotem lit. jest narrator; wdramacie wyklucza plejady.
Wyraz Partykuła:
Co znaczy mowy obejmująca nieliczne wyrazy nieodmienne iniesamodzielne, których funkcja bazuje na nadawaniu samodzielnym słowom wzdaniu czy także całym zdaniom swoistego odcienia znaczeniowego albo uczuciowego plejady.
Wyraz Porządki Architektoniczne:
Co znaczy konstrukcyjno-kompozycyjne w architekturze, których przedmioty są związane ustalonymi proporcjami obliczonymi wg jednostki zwanej modułem. Fundamentalne p.a. wykształciły się w starożytnej Grecji. W plejady.
Wyraz Przegłos Polski:
Co znaczy fonetyczny opierający na przekształceniu się samogłosek przednich w tylne w ustalonych uwarunkowaniach i czasie (IX-XI w.), spowodował przejście prasłowiańskiej samogłoski ě (tak zwany jat plejady.
Wyraz Pontoppidan Henrik:
Co znaczy najwybitniejszy przedstawiciel naturalizmu w lit. swego państwie, laureat Nagrody Nobla (1917), którą dostał razem z K. Gjellerupem, przyznanie jej P. nie poprzez wszystkich było uważane za zasadne plejady.