Czy przydatne?

Co to jest Pinakoteka

Co oznacza PINAKOTEKA: 1) zestaw prywatnych ipublicznych obrazów, początkowo wotywnych, przechowywanych igromadzonych wstarożytności od V w. przed naszą erą na Akropolu wAtenach, potem także winnych miastach; 2) współcześnie muzeum, nazwa utrzymała się idotyczy na przykład Alte Pinakothek - Stara Pinakoteka wMonachium, Pinacoteca di Brera wMediolanie, Pinacoteca Vaticana wRzymie

Czym jest pinakoteka znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poezja Północy I Poezja Południa:
Co znaczy na przełomie XVIII i XIX w. funkcjonując w estetyce romantycznej jako kategoria interpretacyjna opozycji kręgu kultury śródziemnomorskiej, południowej (realizującej zasady harmonii, ładu, radości pinakoteka.
Wyraz Parodia:
Co znaczy utwór, który (w okolicy pastiszu, trawestacji, groteski, burleski) naśladuje styl, słownictwo, poetykę pierwowzoru, cechy biografii wcelach komicznego przejaskrawienia albo ujęcia satyrycznego pinakoteka.
Wyraz Podkowiński Władysław:
Co znaczy ilustrator w Tygodniku Ilustrowanym , Wędrowcu , Kłosach , malarz; uczeń W. Gersona. W1889 r. zJ. Pankiewiczem przebywał wParyżu, poznał malarstwo impresjonistyczne, co wpłynęło na dalszą jego pinakoteka.
Wyraz Poświatowska Halina:
Co znaczy dzieciństwa nieuleczalnie chora na serce. Debiutowała tomem Hymn bałwochwalczy (1957), następne zbiory wierszy to Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk (1964), Jeszcze jedno wspomnienie (1967). Lirykę pinakoteka.
Wyraz Perzyński Włodzimierz:
Co znaczy prozaik, felietonista. Autor felietonów zamieszczanych w Tygodniku Ilustrowanym i Rzeczypospolitej . Debiutował jako pisarz liryczny na łamach Życia krakowskiego i zbiorem Literatura (1901). Kolejno pinakoteka.