Czy przydatne?

Co to jest Stanisław Piętak

Co oznacza PIĘTAK STANISŁAW: pisarz iprozaik; przed wojną związany zmiesięcznikiem "Okolica Pisarzy" (po 1934) i pisarzami skupionymi wkręgu
J. Czechowicza. Debiutował tomem wierszy Alfabet oczu (1935), następne tomiki literaturze to między innymi Legendy dnia inocy (1935), Obłoki wiosenne (1938), Dom dla rodziny (1947), Linia ognia (1947), Szczęście icierpienie (1958), Zaklinania (1963). Właściwością literaturze P. jest obecność motywów zaczerpniętych ztradycji ludowej, korzystanie zwłasnych obserwacji dotyczących życia wsi ichłopskiej egzystencji. Autor autobiograficznej powieści Młodość Jasia Kunefała (1938; Nagroda Młodych PAL), następnych powieści: Białowiejskie noce (1939), Nagi grom (1947), Ucieczka zmiejsc ukochanych (1948), Plama (1963), Odmieniec (1964), i Notatnika poetyckiego (wyd. 1966, pośmiertnie). Literatura iproza P. wyrażają iopisują wiejski autentyzm, rozterki ipragnienia inteligenta pochodzącego
ze wsi.
Od 1965 nagroda literacka im. S.Piętaka przyznawana jest młodym twórcom

Czym jest Piętak Stanisław znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Parys Lub Aleksander:
Co znaczy Priama iHekabe. Przed jego urodzeniem matka miała sen, iż dziecko stanie się powodem zguby Troi, niemowlę porzucono wgórach Idy, jednak wbrew woli rodziców zostało poprzez pasterzy uratowane piętak stanisław.
Wyraz Proza:
Co znaczy objaśniane wyrażeniem: mowa niewiązana , rodzaj w lit. w okolicy dramatu i liryki. Istotną rolę w p. grają poznawcza i impresywno-ekspresywna funkcja języka, odkrywająca swoje możliwości artystyczne piętak stanisław.
Wyraz Pasja:
Co znaczy czegoś; mocny gniew, furia, namiętność; 2) wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego; 3) nabożeństwo wielkanocne; 4) utwór muzyczny liturgii pasyjnej, którego treścią jest męka Chrystusa; powstała wXII w piętak stanisław.
Wyraz Powtórzenie:
Co znaczy występujący w prozie użytkowej, literackiej i literaturze, opierający na dwukrotnym albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek) celem piętak stanisław.
Wyraz Parafraza:
Co znaczy fundamentalnym sposób analizy znaczeniowej zdań, rozwijania, zmieniania czyjejś myśli, treści określonego tekstu, na przykład dwa przywołane zdania: Ojciec widział, jak sąsiad rozmawiał zmamą. Ojciec piętak stanisław.