Czy przydatne?

Co to jest Pegaz

Co oznacza PEGAZ: 1) mityczny cudowny koń, który wydostał się złona Meduzy, gdy Perseusz obciął jej głowę; ujarzmiony poprzez Bellerofonta, któremu ułatwił walkę zChimerą iAmazonkami. P. był błyskawicą ipiorunem Zeusa, uderzeniem kopyt otwierał źródła wgórach Koryntu; 2) Pegasus Peg - gwiazdozbiór; 3) jeden zpopularnych tematów wstarożytności (aktualny na monetach, medalach, werach). Wczasach rzym. znak nieśmiertelności, wnowożytnych - natchnienia twórczego, pisarzy, motyw twórczości, na przykład Pegaz dęba J. Tuwima; 4) jeden znajstarszych programów kulturalnych wtelewizji pol

Czym jest Pegaz znaczenie w Słownik pisownia P .


Wyraz podmiot
Co znaczy część zdania, nadrzędna nad orzeczeniem; oznaczająca osoby, zwierzęta, elementy, zjawiska, definicje oderwane, zajęte jakąś czynnością (Adaś pisze leksykon.
Wyraz porównanie
Co znaczy figura stylist. polegająca na zestawieniu dwóch elementów, zjawisk, osób opierając się na podobieństw ich cech, przy zastosowaniu zaimków łączących: jak, jakby.
Wyraz powiastka
Co znaczy krótkie opowiadanie prozą albo wierszem, od 2. poł. XIX w. p. nazywano krótkie utwory narracyjne o charakterze pouczającym, adresowane do młodego czytelnika. W.
Wyraz Podkowiński Władysław
Co znaczy rysownik, ilustrator w Tygodniku Ilustrowanym , Wędrowcu , Kłosach , malarz; uczeń W. Gersona. W1889 r. zJ. Pankiewiczem przebywał wParyżu, poznał malarstwo.
Wyraz Pollakówna Joanna
Co znaczy pisarka, pracownik nauk. Instytutu Historii Sztuki UW. Debiutowała zbiorem wierszy Przetajnienia barwy (1963), później kolejno opublikowała: Korzyści podróży.