Czy przydatne?

Co to jest S Janusz Pasierb

Co oznacza PASIERB JANUSZ S.: pisarz, historyk sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy ostatnie (1980), Zdejmowanie pieczęci (1982), Wita mnie lęk (1984), Gałęzie iliście (1985), Wnętrze dłoni (1988), Doświadczanie ziemi (1988). Esej Czas otwarty mówiący oroku liturgicznym wkościele zawiera cytaty zwspółcz. pisarzy franc., niem. ipol. Ostatni tom Puste łąki (1993) wyraża ufność eschatologiczną; pisarz zwraca się do Boga, mówiąc mu wszystko, co da się wludzkim języku powiedzieć. Miarą jakości literaturze P. jest wyobraźnia obecna w okolicy miłości, której uczył wwierszach jak prorok iświadek. P. jest znakomitym pisarzem współcz. liryki rel., wktórej wyraża uniwersalny dramat życia: miłość, cierpienie, rozstanie, przemijanie

Czym jest Pasierb Janusz S znaczenie w Słownik pisownia P .


Wyraz pole semantyczne
Co znaczy w języku zestaw przedmiotów mechanizmu leksykalnego, których znaczenia mogą występować w podobnych kontekstach, na przykład środek lokomocji w tych zdaniach.
Wyraz poezja tyrtejska
Co znaczy nurt literaturze patriotycznej, żywotny w pol. romantyzmie; nazwany tak od Tyrteusza (Tyrtajosa), gr. poety (VII w. przed naszą erą), autora elegii wzywających.
Wyraz Pronaszko Zbigniew
Co znaczy rysownik, rzeźbiarz, scenograf, pedagog, prof. Wydziału Sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po 1945 ASP w Krakowie; brat Andrzeja. Podróżował do.
Wyraz preludium
Co znaczy 1) początkowo krótki utwór improwizowany na organy czy lutnię, który miał pomóc śpiewakom w ustaleniu intonacji muzycznej, potem wstęp instrumentalny do.
Wyraz powieść w odcinkach
Co znaczy odmiana powieści publikowanej w następnych numerach gazet codziennych, z czasem tygodników i miesięczników, o różnej częstotliwości ukazywania się; pojawiła.