Czy przydatne?

Co to jest S Janusz Pasierb

Co oznacza PASIERB JANUSZ S.: pisarz, historyk sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy ostatnie (1980), Zdejmowanie pieczęci (1982), Wita mnie lęk (1984), Gałęzie iliście (1985), Wnętrze dłoni (1988), Doświadczanie ziemi (1988). Esej Czas otwarty mówiący oroku liturgicznym wkościele zawiera cytaty zwspółcz. pisarzy franc., niem. ipol. Ostatni tom Puste łąki (1993) wyraża ufność eschatologiczną; pisarz zwraca się do Boga, mówiąc mu wszystko, co da się wludzkim języku powiedzieć. Miarą jakości literaturze P. jest wyobraźnia obecna w okolicy miłości, której uczył wwierszach jak prorok iświadek. P. jest znakomitym pisarzem współcz. liryki rel., wktórej wyraża uniwersalny dramat życia: miłość, cierpienie, rozstanie, przemijanie

Czym jest Pasierb Janusz S znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Przegłos Polski:
Co znaczy fonetyczny opierający na przekształceniu się samogłosek przednich w tylne w ustalonych uwarunkowaniach i czasie (IX-XI w.), spowodował przejście prasłowiańskiej samogłoski ě (tak zwany jat pasierb janusz s..
Wyraz Przyboś Julian:
Co znaczy współtwórca Awangardy Krakowskiej. Autor wielu tomików poetyckich, w 20-leciu międzywojennym: Śruby (1925), Oburącz (1926), Sponad (1930), W głąb lasu (1930), Równanie serca (1938); w okresie wojny pasierb janusz s..
Wyraz Plakat:
Co znaczy hasło ujęte wformę artystyczną, zazwyczaj powielane, umieszczane wwielu miejscach publicznych; p. jest zaliczany do grafiki użytkowej. Wzależności od tematyki ipełnionych funkcji: p. polit., społ pasierb janusz s..
Wyraz Powieść Autotematyczna:
Co znaczy gdzie poeta wprowadza siebie jako jednego z bohaterów, osób działających, próbuje pisać o tym, jak powstaje powieść, na przykład w Pałubę K. Irzykowskiego wpisane zostały trzy książki: normalna pasierb janusz s..
Wyraz Piasecki Sergiusz:
Co znaczy 1945 r. na emigracji wAnglii, współpracownik londyńskich informacje . Debiutował autobiograficzną powieścią awanturniczo-sensacyjną Kochanek Ogromnej Niedźwiedzicy (1937) oprzemytnikach ipolsko pasierb janusz s..