Czy przydatne?

Co to jest S Janusz Pasierb

Co oznacza PASIERB JANUSZ S.: pisarz, historyk sztuki, archeolog, kapłan, prof. Katedry Historii Sztuki na ATK, członek PEN Clubu. Debiutował tomem Kategoria przestrzeni (1978), odkrywając wsobie dar poetyckiego widzenia. Dalsze zbiory: Rzeczy ostatnie (1980), Zdejmowanie pieczęci (1982), Wita mnie lęk (1984), Gałęzie iliście (1985), Wnętrze dłoni (1988), Doświadczanie ziemi (1988). Esej Czas otwarty mówiący oroku liturgicznym wkościele zawiera cytaty zwspółcz. pisarzy franc., niem. ipol. Ostatni tom Puste łąki (1993) wyraża ufność eschatologiczną; pisarz zwraca się do Boga, mówiąc mu wszystko, co da się wludzkim języku powiedzieć. Miarą jakości literaturze P. jest wyobraźnia obecna w okolicy miłości, której uczył wwierszach jak prorok iświadek. P. jest znakomitym pisarzem współcz. liryki rel., wktórej wyraża uniwersalny dramat życia: miłość, cierpienie, rozstanie, przemijanie

Czym jest Pasierb Janusz S znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Powieść Dziennikarska:
Co znaczy modernistycznej powieści popularnej, wykształcona w lit. pol. na przełomie XIX i XX w., u której źródeł leży postęp sztuki dziennikarskiej, podejmującej aktualne tematy, czasem mające posmak pasierb janusz s..
Wyraz Proces Twórczy:
Co znaczy twórcza wspólna dla doświadczenia nauk., artystycznego, technicznego, łącząca wiedzę, osobiste doświadczenie z intuicją i z możliwościami realizacji. P.t. może być nieuświadomiony poprzez osobę pasierb janusz s..
Wyraz Paradygmat:
Co znaczy użytkowany jako lista, zestaw wszystkich form, wykazujących określony obiekt, na przykład rdzeń albo temat, iułożonych wg określonego mechanizmu języka (na przykład wg ustalonej kolejności przypadków pasierb janusz s..
Wyraz Platon:
Co znaczy starożytność łączyła zjego imieniem 44 utwory, przetrwały między innymi Obrona Sokratesa, Fedon - opowieść oostatnich chwilach życia Sokratesa ijego zgonu pośród przyjaciół, Charmides - dyskusja pasierb janusz s..
Wyraz Przekład:
Co znaczy dzieła lit. z jednego języka na drugi, na przykład poetycki p. bibl. Księgi Psalmów poprzez J. Kochanowskiego (Psałterz Dawidów), L. Staffa, Cz. Miłosza. Istota p. bazuje na wyszukiwaniu ekwiwalentów pasierb janusz s..