Czy przydatne?

Co to jest Paronomazja

Co oznacza PARONOMAZJA: kolekcja wyrazów opodobnym brzmieniu albo oodmiennym znaczeniu, opartych na grze słów (na przykład
Po suszy szosa sucha), żartach językowych (na przykład Władca Karol nabył królowej
Karolinie korale koloru koralowego), sloganach (na przykład Słowa uczą, gesty pociągają), maksymach (na przykład Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem; z łaciny Veni, vidi, vici); p.jest częstym poetyckim metodą konstruowania znaczeń uwrażliwiających
na wewn. formę słowa, jak na przykład wliryce C.Norwida

Czym jest paronomazja znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Parabola:
Co znaczy lit. przeważnie prozatorski, wktórym fabuła, przebieg zdarzeń, zachowania ireakcje bohaterów mają poza jednostkowym ikonkretnym również wymiar uogólniający (na przykład prawdy moralne) odsyłający do paronomazja.
Wyraz Powieść Radiowa:
Co znaczy środków typowych dla poetyki radiowej: rodzaj słuchowiska (gatunku dramaturgii radiowej), gdzie charakterystyczne są: brak albo ograniczenie roli narratora, brak wyraźnie zarysowanej dramaturgii paronomazja.
Wyraz Potocki Jan:
Co znaczy podróżnik, poliglota, erudyta (uprawiał sporo dziedzin - od astronomii i archeologii do językoznawstwa); odbył pierwszą w Polsce podróż balonem. W trakcie Sejmu Czteroletniego założył drukarnię paronomazja.
Wyraz Pleonazm:
Co znaczy zwrot składające się zwyrazów oidentycznym albo podobnym znaczeniu, powtarzające sedno tej samej treści, na przykład cofać się do tyłu, masło maślane, poprawić się na lepsze, ciemny mrok. Inna nazwa paronomazja.
Wyraz Powtórzenie:
Co znaczy występujący w prozie użytkowej, literackiej i literaturze, opierający na dwukrotnym albo wielokrotnym zastosowaniu tego samego elementu językowego (wyrazu, zespołu wyrazów, wersów albo zwrotek) celem paronomazja.