Czy przydatne?

Co to jest Panteon

Co oznacza PANTEON: wstarożytności świątynia poświęcona wszystkim bogom, wreligiach politeistycznych ogół bóstw przedstawiany wmitach i lit. isztuce inspirowanej nimi. Nazwa świątyni wzniesionej poprzez cesarza Hadriana wRzymie (II w.) na miejscu budowli zIw. przed naszą erą, wzniesionej poprzez Marka Agryppę, zktórej zachowała się na portyku inskrypcja. Od VII w. kościół mieszczący groby królów i Rafaela. Aktualnie miejsce pochówku sławnych ludzi jakiegoś narodu, na przykład P.paryski mieszczący groby między innymi Voltairea, J.J. Rousseau, V. Hugo, E. Zoli, M. Skłodowskiej-Curie. WAnglii tę funkcję pełni Opactwo Westminsterskie wLondynie, gdzie są pomniki W. Szekspira iJ. Miltona i groby między innymi K. Dickensa iW.M.Thackeraya

Czym jest Panteon znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Poemat Heroikomiczny:
Co znaczy bohaterskiego, której zasadniczy chwyt bazuje na zderzeniu wzniosłej formy zbłahą tematyką. Uwznioślenie dzięki zastosowanych środków stylist. sytuacji izjawisk niewiele istotnych przynosi wefekcie panteon.
Wyraz Paz Octavio:
Co znaczy ieseista, dyplomata, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1990). Jego literatura wywodzi się z surrealizmu, jest w miarę hermetyczna, przepełniona bogatą symboliką. Naczelnym problemem roztrząsanym panteon.
Wyraz Poemat Opisowy:
Co znaczy filoz., którego istotą jest opis wybranych zjawisk przyrody, życia wiejskiego, zabytków kultury i tym podobne, bliski poematowi dydaktycznemu. Reprezentatywnym odpowiednikiem p.o. wPolsce jest panteon.
Wyraz Pasternak Boris:
Co znaczy iprozaik, tłumacz, laureat Nagrody Nobla (1958), której przyznanie spotkało się zpowszechnym aplauzem wkręgach lit., lecz dotkliwie skomplikowało itak niełatwą sytuację autora wtotalitarnym kraju panteon.
Wyraz Poemat Dygresyjny:
Co znaczy narracyjnej charakterystyczny dla epoki romantyzmu, nawiązujący do sarkazmu iżartobliwego stylu poematów L.Ariosta i swobodnej kompozycji powieści L. Sternea, którego wzór stworzył G.Byron wChilde panteon.