Czy przydatne?

Co to jest Nauka

Co oznacza NAUKA: 1) wjęz. pol. przyswajanie treści (wiedzy), nabywanie zdolności, kolokwialnie to, czego się uczy, naucza; 2) wang. ifranc. science (z z łaciny scientia; scio = wiem) - wiedza. Waspekcie hist.-geogr. - zestaw problemów iprocesów poznawczych ipraktycznych metod określania ich irozwiązywania. Całokształt działalności poznawczej uprawianej poprzez uczonych iwytwory tej wiedzy (mechanizmy wiedzy), narzędzia, środki iinstytucje prowadzące działalność nauk. ibadawczą. Od XVIII przez XIX w. rozumiana jako wiedza, zjej rygorami metodologicznymi, dzięki której można rozwiązać ważne problemy ludzkości. Waspekcie statycznym - gromadzone poprzez wieki wiadomości, wiedza utrwalana dzięki różnych nośników informacji, zapisywana na papierze, na taśmie (mikrofilmy, taśma magnetofonowa, taśma filmowa), przechowywana wbibliotekach, wydawnictwach, wośrodkach informacji, bankach danych, zbiorach muzealnych ispecjalistycznych (na przykład bankach genetycznych, kolekcjach itp). Waspekcie dynamicznym - działalność wyspecjalizowanych pracowników organizacji nauk. mających do dyspozycji ciągle ulepszone narzędzia, instrumenty, aparaturę (na przykład sieć komputerową) powiększających, wymieniających igromadzących dane dotyczące zasobu wiedzy iumiejętności. Aspekt treściowy - poznanie, formułowanie twierdzeń, logiczne porządkowanie zweryfikowanych danych zposzczególnych dziedzinach n. dedukcyjnych (matematyka, logika), opisowych (geografia, geologia, historia, humanistyka), wn. praktycznych i tym podobne Aspekt metodologiczny-naukoznawczy - wybrane n. są metodologiami albo systemami metod. Z racji na użytkowaną metodologię odznacza się n. dedukcyjne iindukcyjne (formalne, realne, abstrakcyjne, konkretne); teoretyczne ipraktyczne (fundamentalne - użytkowane). Waspekcie strukturalnym - n. to sporo niejednorodnych kierunków, dziedzin, obszarów, dyscyplin, gałęzi, teorii, również coraz więcej n. interdyscyplinarnych iwielodyscyplinarnych (multidyscyplinarne). Regulacja różni się zależnie od potrzeb. Ponadto istnieje sporo innych aspektów: językowy, systemowy, psychologiczny, socjologiczny, prawny, organizacyjny itp

Czym jest nauka znaczenie w Słownik pisownia N .

Wyraz Nagrody Filmowe:
Co znaczy przyznawane za znakomite osiągnięcia artystyczne, regularnie wróżnych kategoriach, na przykład za reżyserię, zdjęcia, muzykę i tym podobne Do nagród oustalonej renomie należą między innymi nagroda nauka.
Wyraz New Age:
Co znaczy życiowych, kultów rel. iruchów społ., fenomen kulturowy schyłku XX w. Zopozycji do zmaterializowanego świata zrodziły się potrzeba odwiecznych ludzkich tęsknot i wiara wmożliwości transformacji nauka.
Wyraz Nirwana:
Co znaczy zfundamentalnych pojęć rel-filoz. buddyzmu, stan najwyższego szczęścia ispokoju, ostateczne unicestwienie wszelkich pragnień, wchłonięcie duszy poprzez boską rzeczywistość. N. jest celem duchowej nauka.
Wyraz Neorealizm:
Co znaczy rozwijający się wyżej wymienione Brytanii iUSA najpierw XX w., głoszący ideał myślenia logicznego (jak na przykład wnaukach mat.) i metodologię empiryczną, postulował jasność iprecyzyjność języka nauka.
Wyraz Nowomowa:
Co znaczy angielskiego: neologizmu newspeak , który stworzył na potrzeby swej powieści Rok 1984 G. Orwell, na oznaczenie urzędowego jęz. Oceanii, totalitarnego państwa. Ustala język propagandy polit., który nauka.