Czy przydatne?

Definicja Motyw Iliady i Odysei

Co to jest Motyw Iliady i Odysei:
Poezja:
Eneida - Wergiliusz,
Ulisses - James Joyce
Odprawa posłów greckich - J. Kochanowski
Wojna chocimska - W. Potocki
Myszeida - I.Krasicki
Pan Tadeusz, Grażyna - A.Mickiewicz
Władca Duch - J. Słowacki
Achilles, Noc listopadowa, Akropolis - Stanisław Wyspiański
Ogniem i mieczem, Trylogia - H. Sienkiewicz
Iliada - J.Lechoń
Homer i orchidea - T. Gajcy
Chwila w Troi, Lista ludności, Monolog dla Kasandry - W.Szymborska
Iliada i Odyseja były fundamentalnym tekstem w szkole greckiej, wywarły znaczący wpływ na kształtowanie się  pojęć religijnych i etycznych Greków i Rzymian. Stanowiły także źródło inspiracji dla wielu późniejszych dzieł

Czym jest Motyw Iliady i Odysei znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Wolności:
Informacje Poezja: Dziady, cz. III ,Oda do młodości - Adam Mickiewicz Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze) Oda do wolności - J. Słowacki Wolny najmita  - Maria Konopnicka Sonet szalony  - Leopold Staff Wolność motyw iliady i odysei.
Znaczenie Motyw Niewoli:
Informacje Poezja: Mitologia Odyseja - Homer Biblia Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz polski - Konstanty l. Gałczyński motyw iliady i odysei.
Znaczenie Motyw Matki:
Informacje podmiotu: Mitologia Biblia Lament świętokrzyski Hamlet, Romeo i Julia - W. Szekspir Treny - J. Kochanowski Kazania sejmowe - P. Skarga Świętoszek - Molier Święta miłości kochanej ojczyzny - I motyw iliady i odysei.
Znaczenie Motyw Inteligencji:
Informacje Poezja: Lalka -  Bolesław Prus Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Szkice węglem - Henryk Sienkiewicz Wesele - Stanisław Wyspiański Ludzie bezdomni - Stefan Żeromski Przydatne cytaty: Inteligencja jest motyw iliady i odysei.
Znaczenie Motyw Tradycji:
Informacje Poezja: Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - Konstanty l. Gałczyński Do młodych - Adam Asnyk Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Chłopi motyw iliady i odysei.