Czy przydatne?

Definicja Franciszkański Motyw

Co to jest Poezja podmiotu:
Motyw franciszkański we współczesnej poezji:
Legenda o św. Franciszku,
Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa
Święty Franciszku z Asyżu - Jan Twardowski
Motyw franciszkański:
Założycielem zakonu franciszkańskiego jest św. Franciszek z Asyżu (żył na przełomie XII i XIIIw). Cechy postawy franciszkańskiej:
pokora-"jestem tak mały, iż mogę zmieszać się z pyłem"- Franciszek nie pragnie rozgłosu ani sławy,
ubóstwo - oddaje sukno ze sklepu ojca, kapitał, swoje ubrania biednym, na siebie wkłada stare łachy. Nie chce żyć jak tata i pomnażać bogactwa kosztem innych ludzi.
miłość bliźniego - każdy człowiek jest jego bratem albo siostrą, wszystkim co miał podzielił się z innymi Miłość do świata, przyrody-powtarzał, iż jego domem jest cały świat, czuł się częścią natury, kochał wszystkie powstania, dążył do wewnętrznej doskonałości.
Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa
W utworach ujawnia się szacunek franciszkanów wobec ludzi, zrozumienie dla nich, przyjacielem człowieka może być każdy, nawet mały, szary wróbel, pochwała życia na łonie natury, ukazanie wielkości Boga, Jego miłości dla nas, wiara w życie wieczne.
Święty Franciszku z Asyżu - Jan Twardowski
Dziękuję Ci zwyczajnie autor ukazuje nam, iż wszystko co się dzieje, co nas otacza, każde nasze szczęście wydarza się dzięki Bogu, zdolność samokrytyki, krytycznego oceniania swego postępowania("nie mam za grosik świętości"), podziw przyrody("Piękne są góry i lasy).
Poezja przedmiotu:
FRANCISZKANIZM / W: Leksykon literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 302-307. – (Vademecum Polonisty) ISBN 83-04-03942-7
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt franciszkański. Księga ubogich [Jan Kasprowicz]. – S. 33-34. – (Analizy; Streszczenia) ISBN 83-7435-224-8
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt franciszkańskiego pogodzenia ze światem i nawiązania do motywów antycznych [Leopold Staff]. – S. 44-45. – (Analizy; Streszczenia) ISBN 83-7435-224-8
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: J. polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Dwa rodzaje średniowiecznej ascezy (św. Aleksy i św. Franciszek). – S. 150-152 ISBN 83-86075-47-3
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: J. polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Księga ubogich]. – S. 48-53 ISBN 83-86075-18-X
ŁUCZYŃSKA Maria. Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza // J. polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 60-71
ŁUCZYŃSKA Maria. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego // J. polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 1, s. 64-76
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Poezja Młodej Polski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – Rozdz.: Franciszkanizm. – S. 91-99. – (Dzieje Literatury Polskiej) ISBN 83-01-10889-1
Znaczenie Motyw Diabła:
Informacje Diabeł - Niedobry duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiany przeważnie na wzór greckiego Pana jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim ogonem, dzierżący w ręku widły motyw franciszkański co znaczy.
Znaczenie Motyw Krucjaty:
Informacje Wyprawa krzyżowa, uświęcona poprzez Kościół wojna z niewiernymi (Saracenami), a również inne wyprawy podejmowane z inicjatywy papiestwa przeciwko poganom w celu rozszerzenia wiary katolickiej; w motyw franciszkański krzyżówka.
Znaczenie Motyw Syna:
Informacje Biblia Władca Olch – J.W. Goethe Do Matki Polki, Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Nad Niemnem - E. Orzeszkowa Moralność pani Dulskiej - G. Zapolska Chłopi - W.S motyw franciszkański co to jest.
Znaczenie Motyw Pisarza:
Informacje Poezja: Biblia Mitologia Literatura dla nie znającej Literaturze - Safona Exegi monumentum aere parennius, Non ustitata - Horacy Boska komedia - Dante Alighieri Ku muzom, Psałterz Dawidów, Muza - J motyw franciszkański słownik.
Znaczenie Motyw Katastrofizmu:
Informacje Katastrofizm - Pesymistyczne przekonanie o grożącej katastrofie, nieuchronnej zagładzie współczesnego świata i cywilizacji, w pierwszej kolejności kultury europejskiej. Katasttofizm szczególnie motyw franciszkański czym jest.

Czym jest Motyw franciszkański znaczenie w Motywy w literaturze .

  • Dodano:
  • Autor: