Czy przydatne?

Definicja Franciszkański Motyw

Co to jest Poezja podmiotu:
Motyw franciszkański we współczesnej poezji:
Legenda o św. Franciszku,
Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa
Święty Franciszku z Asyżu - Jan Twardowski
Motyw franciszkański:
Założycielem zakonu franciszkańskiego jest św. Franciszek z Asyżu (żył na przełomie XII i XIIIw). Cechy postawy franciszkańskiej:
pokora-"jestem tak mały, iż mogę zmieszać się z pyłem"- Franciszek nie pragnie rozgłosu ani sławy,
ubóstwo - oddaje sukno ze sklepu ojca, kapitał, swoje ubrania biednym, na siebie wkłada stare łachy. Nie chce żyć jak tata i pomnażać bogactwa kosztem innych ludzi.
miłość bliźniego - każdy człowiek jest jego bratem albo siostrą, wszystkim co miał podzielił się z innymi Miłość do świata, przyrody-powtarzał, iż jego domem jest cały świat, czuł się częścią natury, kochał wszystkie powstania, dążył do wewnętrznej doskonałości.
Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa
W utworach ujawnia się szacunek franciszkanów wobec ludzi, zrozumienie dla nich, przyjacielem człowieka może być każdy, nawet mały, szary wróbel, pochwała życia na łonie natury, ukazanie wielkości Boga, Jego miłości dla nas, wiara w życie wieczne.
Święty Franciszku z Asyżu - Jan Twardowski
Dziękuję Ci zwyczajnie autor ukazuje nam, iż wszystko co się dzieje, co nas otacza, każde nasze szczęście wydarza się dzięki Bogu, zdolność samokrytyki, krytycznego oceniania swego postępowania("nie mam za grosik świętości"), podziw przyrody("Piękne są góry i lasy).
Poezja przedmiotu:
FRANCISZKANIZM / W: Leksykon literatury polskiej XX wieku / zespół red. Alina Brodzka et al – Wrocław: Ossolineum, 1992. – S. 302-307. – (Vademecum Polonisty) ISBN 83-04-03942-7
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt franciszkański. Księga ubogich [Jan Kasprowicz]. – S. 33-34. – (Analizy; Streszczenia) ISBN 83-7435-224-8
KRAWCZYK Agnieszka: Młoda Polska. – Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2006. – Rozdz.: Nurt franciszkańskiego pogodzenia ze światem i nawiązania do motywów antycznych [Leopold Staff]. – S. 44-45. – (Analizy; Streszczenia) ISBN 83-7435-224-8
KOSMAL Lucyna, STEFAŃSKI Janusz, WĄTRÓBSKI Adam: J. polski od A do Z: Starożytność, Średniowiecze: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Dwa rodzaje średniowiecznej ascezy (św. Aleksy i św. Franciszek). – S. 150-152 ISBN 83-86075-47-3
LITMAN Ewa, STEFAŃSKI Janusz: J. polski od A do Z: Młoda Polska, Dwudziestolecie międzywojenne: repetytorium. – Warszawa: Wydawnictwo Kram, 1998. – Rozdz.: Ewolucja postawy twórczej Jana Kasprowicza [Księga ubogich]. – S. 48-53 ISBN 83-86075-18-X
ŁUCZYŃSKA Maria. Motywy franciszkańskie w utworach Jana Kasprowicza // J. polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, nr 3, s. 60-71
ŁUCZYŃSKA Maria. Św. Franciszek jako wzór radosnego życia w pokorze, ubóstwie i miłości bliźniego // J. polski w Szkole Średniej. – 1992/1993, nr 1, s. 64-76
PODRAZA-KWIATKOWSKA Maria: Poezja Młodej Polski. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – Rozdz.: Franciszkanizm. – S. 91-99. – (Dzieje Literatury Polskiej) ISBN 83-01-10889-1

Czym jest Motyw franciszkański znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Rewolucji:
Informacje Poezja: Oda do młodości – Adam Mickiewicz Uspokojenie – Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia – Zygmunt Krasiński Lalka – Bolesław Prus, Przedwiośnie, Nokturn – Stefan Żeromski Biała gwardia – Michał motyw franciszkański.
Znaczenie Motyw Niewoli:
Informacje Poezja: Mitologia Odyseja - Homer Biblia Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz polski - Konstanty l. Gałczyński motyw franciszkański.
Znaczenie Motyw Cierpienia W Miłości:
Informacje miłości: Poezja: Konrad Wallenrod -  A. Mickiewicza Dzieje Tristana i Izoldy Cierpienia młodego Wertera Giaur- G. Byron Opracowanie motywu cierpienia w miłości: Konrad Wallenrod -  A. Mickiewicza motyw franciszkański.
Znaczenie Motyw Vanitas, Marności:
Informacje marności: Poezja: Biblia - Księga Koheleta Legenda o świętym Aleksym Rozmowy Mistrza Polikarpa ze śmiercią O żywocie ludzkim, Na różę, Pieśń IX, XII - J. Kochanowski O nietrwałej miłości rzeczy motyw franciszkański.
Znaczenie Motyw Wsi:
Informacje Mitologia Bukoliki, Georgiki, Iliada, Odyseja - Homer Satyra na leniwych chłopów Żywot człowieka poczciwego, Krótka rozprawa - M. Rej Pieśń świętojańska o sobótce, Na dom w Czarnolesie, Na lipę - J motyw franciszkański.