Czy przydatne?

Definicja Bezdomności Motyw

Co to jest Motyw bezdomności:
Poezja:
Biblia (Księga Rodzaju)
Mitologia
Legenda o św. Aleksym
Dzieje Tristana i Izoldy
Legenda o św. Aleksym
Ogromny Testament - F.Villon
Władca Lear, Władca Henryk IV - W.Szekspir
Pieśń w ucisku - Z.Morsztyn
Świętoszek - Molier
Kandyd - Wolter
Cierpienia młodego Wertera -J.W.Goethe
Giaur -G.G.Byron
Konrad Wallenrod, Sonety krymskie, Dziady cz.III i IV - Adam Mickiewicz
Kordian, Rozłączenie, Hymn, Testament mój - J. Słowacki
Pielgrzym - C.K.Norwid
Tata Goriot - H.Balzak
Moja bohema - Artur Rimbaud
Ludzie bezdomni, Siłaczka, Przedwiośnie - Stefan Żeromski
Zbrodnia i kara - Fiodor Dostojewski
Miłosierdzie gminy - Maria Konopnicka
Lalka - B.Prus
Lord Jim - J.Conrad
Chłopi - Władysław Stanisław Reymont
Noce i dnie - M. Dąbrowska
Granica - Z.Nałkowska
Mistrz i Małgorzata - M.Bułhakow
Mały książę - A. de Saint-Exupery
Żołnierz polski - W.Broniewski
Kwiaty polskie - J.Tuwim
Pierwsza przechadzka - L.Staff
Niemcy - L. Kuczkowski
Kolumbowie. Rocznik 20 - R.Branty
Ósmy dzień tygodnia - M.Hłasko
Pamiętnik z stworzenia warszawskiego - Miron Białoszewski
Antygona w Nowym Jorku - Janusz Głowacki
Video:
Terminal, reż. Steven Spielberg
Nieustające wakacje, reż. Jim Jarmusch
Przydatne cytaty:
Dom polski (...) to ojczyzna, a inne państwa to hotele - J.Tuwim
Opracowanie motywu bezdomności:
Bezdomność - człowiek bezdomny to osoba nie mająca domu, schronienia, musi tułać się po świecie. Może nim być wygnaniec, żebrak czy sierota.
Stary Testament
Już pierwsi ludzie na mocy wyroku boskiego zostali wygnani z raju. Adam i Ewa musieli od tego momentu pracować, poznali co to ból i strach. Gdy utracili schronienie jakim był Eden zaczęli sami się o siebie troszczyć.
Jedni z pierwszych bezdomnych to również naród wybrany, wyprowadzony po trzydziestu latach niewoli z ziemii egipskiej. Ludzie porzucili własne domy i udali się na długoletnią tułaczkę po pustyni.
Nowy Testament
Pierwszym bezdomnym z Nowego Testamentu jest malusieńki Jezus i jego rodzice. Józef i Maryja tułali się nie mogąc znaleźć schronienie nawet w gospodzie. Niedługo po tym ponownie zostali skazani na tułaczkę, gdy Herod usłyszał iż narodził się władca Żydowski, wydał rozkaz zabicia wszystkich nowo narodzonych chłopców żydowskich. Rodzice zabrali więc syna i uciekli do Egiptu.
Bezdomny dobrowolnie stał się syn marnotrawny, porzucając dom dla rodziny i wyruszając w świat ze własną częścią majątku. Zrozumiał swój błąd dopiero, gdy  stracił wszystkie kapitał na przyjemności. Zatrudnił się wtedy jako pastuch świń musiał mieszkać i jeść z nimi z jednego koryta. Uświadomił sobie wtedy, iż pasterze pracujący u jego ojca żyją lepiej niż on teraz. Zapragnął zatem powrotu do domu rodzinnego, na pewno nie spodziewał się, iż tata przyjmie go z tak ogromną radością, iż wyprawi na jego cześć ogromną ucztę.
Mitologia
Poprzez dziesięć lat Odyseusz błąkał się po morzach nie mogąc odnaleźć właściwej drogi do rodzinnego domu. Powrót efektywnie utrudniali mu nieprzychylni bogowie. Pomimo wielu przeciwności losu Odyseusz dotarł do domu, wybił zalotników i objął władzę.
Dzieje Tristana i Izoldy
Gdy Tristan ocalił Izoldę przed trędowatymi, kochankowie ukryli się w lesie moreńskim, na początku spali w legowiskach z liści, potem Tristan naciął gałęzi i zbudował szałas, a Izolda wysłała go gęstym mchem.Jedli tylko mięso dzikich zwierząt i spali w legowiskach. Mimo tych wszystkich przeciwności ich miłość nie wygasła.
Legenda o św. Aleksym
Aleksy porzucił własną żonę jeszcze w noc poślubną, przed skonsumowaniem związku małżeńskiego. Zabrał tyle kosztowności ile mógł udźwignąć i opuścił dom dla rodziny. Dorobek rozdał biednym i od tego czasu wędrował po świecie jako żebrak. Dopiero po latach wrócił do rodzinnego państwie i zamieszkał pod schodami domu swojego ojca. Spędził tam resztę życia z pokorą przyjmując wszystkie przykrości jakie spotykały go ze strony służby.
Konrad Wallenrod - A. Mickiewicz
Od młodości Walter Alf pozbawiony był domu. Jako dziecko po zamordowaniu mu rodziców poprzez Krzyżaków został uprowadzony do Prus, tam jego starannym wychowaniem zajął się mistrz krzyżacki, lecz w chłopcu pozostał w pamięci widok pożaru domu rodzinnego i krzyk matki, dlatego potem zrezygnował ze spokoju, szczęścia i własnego domu w imię celu, którym było zniszczenie Zakonu.
Ludzie bezdomni - S. Żeromski
bezdomność materialna - bieda, brak domu, proletariat żyje w nieodpowiednich uwarunkowaniach, bezdomni w Paryżu, Zagłębie, Cisy
bezdomność duchowa (moralno-ideowa) dotyczy tych, co nie mają swego miejsca na ziemi, Joanna - nadzieja na powstanie rodziny z Judymem, Judym - rezygnuje z domu dla idei, Korzecki - niefortunny, dekadent
bezdomność narodowo-socjalna - ci, którzy opuszczają ojczyznę z różnych względów. Tomasz Judym koresponduje z Leszczykowskim, przymusowym emigrantem. Wiktor Judym, wyjeżdża w poszukiwaniu pracy po to, aby mieć lepszy byt.
 
Znaczenie Motyw Miłości Do Ojczyzny:
Informacje Miłość do ojczyzny - Głębokie przywiązanie do państwie rodzinnego, gotowość poświęcenia się dla niego, patńotyzm. Tyrtajos (Tyrteusz) Rzecz to piękna - On pierwszy wezwał do obrony ojczyzny w imię motyw bezdomności co znaczy.
Znaczenie Motyw Emigracji:
Informacje Poezja: Biblia (wędrówka Izraelitów) Liryki lozańskie, Sonety krymskie, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Hymn, Do matki  - Juliusz Słowacki Latarnik motyw bezdomności krzyżówka.
Znaczenie Motyw Szlachty:
Informacje Poezja: Pospolite ruszenie, Wojna chocimska - Wacław Potocki Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nad Niemnem - Eliza Orzeszkowa Przedwiośnie - Stefan Żeromski Opracowanie motywu szlachty: Polska szlachta motyw bezdomności co to jest.
Znaczenie Motyw Miłość-Śmierć:
Informacje kulturze motyw miłości i zgonu regularnie wzajemnie się przenikają. Miłość prowadzi do zgonu, zgon zostaje poprzez miłość pokonana lub także okazuje się od niej silniejsza. Wreszcie może być i tak motyw bezdomności słownik.
Znaczenie Motyw Marzeń, Marzyciela:
Informacje marzyciela: Poezja: Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze) Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa) Romeo i Julia, Hamlet – W. Szekspir Janko Muzykant – H. Sienkiewicz Ziemia obiecana, Marzyciel – W.S motyw bezdomności czym jest.

Czym jest Motyw bezdomności znaczenie w Motywy w literaturze .

  • Dodano:
  • Autor: