Czy przydatne?

Definicja Ogrodzieńcu W Zamek

Gdzie jest ZAMEK W OGRODZIEŃCU Brak źródeł pisanych dotyczących stworzenia pierwotnego, drewnianego zamku w Ogrodzieńcu. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z lat tatarskich najazdów (1241). Za czasów Kazimierza Wielkiego, w XIV wieku, w miejscu zwanym dziś Ogrodzieńcem ród rycerski Włodków Ogrodzienieckich herbu Sulima wzniósł murowany zamek. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1470 roku, gdy Jan, wnuk Włodka z Charbinowic sprzedał swe posiadłości łącznie z zamkiem za 8 tys. florenów węgierskich w czystym złocie, bogatym mieszczanom krakowskim, Imbramowi i Piotrowi Salamonowiczom.W kolejnych latach zamek należał do Rzeszowskich i Pileckich. Po Zgonu wojewody Jana Pileckiego w 1501 roku dorobek został podzielony między synów. Zamek ogrodzieniecki przypadł Mikołajowi Pileckiemu. W 1508 znów trafił w ręce Włodków. Po ich bankructwie do Ogrodzieńca wprowadził się bogaty ród Bonerów.Seweryn Boner - kasztelan biecki i burgrabia krakowski - rozbudował zamek w przepiękną wczesnorenesansową rezydencję wzorowaną na zamku królewskim na Wawelu. Niewykluczone, Iż w przebudowie Ogrodzieńca uczestniczyli włoscy architekci zatrudnieni na Wawelu: Bartolomeo Berecci z Florencji, Nicolai de Castiglione, Jan Cini ze Sieny i Jan Maria Padovano. Wskutek prac powiększono skrzydło południowe, gdzie nadbudowano dwie baszty, a w trzeciej, bramnej, umieszczono unikatowy w Polsce most zwodzony z przeciwwagą i dojazdem na filarach. W latach 1550-60 Stanisław Boner rozszerzył zamek przez dobudowanie skrzydła zachodniego, kurzej stopy, nowego dziedzińca gospodarczego, majdanu i wielu zabudowań gospodarczych. Jego dziełem był także skomplikowany układ schodów wokół dziedzińca głównego.Mimo nowoczesnych fortyfikacji w roku 1587 Ogrodzieniec został (najprawdopodobniej) pozyskany poprzez wojska sprzymierzone z arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem. Po następnych zniszczeniach dokonanych w trakcie potopu poprzez Szwedów zamek nigdy nie odzyskał już dawnej świetności.W 1784 dorobek nabył Tomasz Jakliński z Krakowa, co, niestety, nie pomogło zamkowi. Ogrodzieniec niszczał coraz bardziej. Siostra Jaklińskiego w 1810 roku przeniosła się do folwarku pod zamkiem. Od tej pory zamek już nigdy nie był zamieszkany. Doszło nawet do tego, Iż najpierw XX wieku ruiny nabył bogaty chłop, Ludwik Kozłowski. W trakcie I wojny światowej zamek został poważnie uszkodzony poprzez artylerię. Był poligonem strzelniczym dla żołdactwa.Prace konserwatorskie ruin przeprowadzono dopiero w latach 1959-75. Konserwacja zaowocowała dokonaniem pełnej dokumentacji rozwarstwień chronologicznych i wzmocnieniem zniszczonych murów. Odkryto wówczas między innymi glify z cegły gotyckiej i fragmenty posadzki z niepolerowanych płytek ceramicznych. Znaleziono 168 ukrytych kul armatnich, wydobyto sporą liczba potrzaskanych kafli, fragmenty broni, okucia i monety. Ruina została ostatecznie zabezpieczona i udostępniona zwiedzającym.Nad renesansowym, półkolistym portalem bramy wjazdowej do zamku w Ogrodzieńcu znajduje się wnęka po marmurowej tablicy fundacyjnej Seweryna Bonera. Tablica, skradziona w 1920 roku, z wyżłobieniami i pozłacanymi literami, posiada następujący łaciński napis:SEVRIN BONER DE BALICZE IN OGRODZIENIECZ OYCOV KAME NIECZ ZUPPARI BURGRABI ET MAGN PROKURATOR CRAC BIE CEN ZCHOVIEN RAPSTEN CA PITAE A FUNDAMENTIS EREXITW tłumaczeniu:Seweryn Boner z balic w Ogrodzieńcu, Ojcowie, Kamieńcu, żupnik, burgrabia i pełnomocnik, wielkorządca rakowski, biecki, czchowski, rabsztyński starosta z fundamentów wzniósł.Postrach kmieciMożna do dziś dyskutować nad postacią Stanisława Warszyckiego, kasztelana krakowskiego, który w roku 1669 nabył od Jana Firleja zamek w Ogrodzieńcu. Rodowa posiadłość w Dankowie przestała mu już wystarczać. Potrzebował godnej rezydencji.Imć Warszycki zasłynął z gwałtownego charakteru. Jego poddani widzieli w nim wcielonego diabła i bestię. Na kartach historii zapisał się z kolei jako dzielny szlachcic i wybitny gospodarz swoich ziem. Pracował nad regulacją koryta rzeki Liswarty, budował kuźnie, folusze i garbarnie. Fundował i wznosił rękami swoich kmieci nowe kościoły, zlikwidował szwedzkie załogi na zamkach w Pilicy i Krzepicach, a obrońcom Jasnej Góry w trakcie potopu posłał dwanaście dział i zapasy żywności.równocześnie w rodzinnym Dankowie zatrudnił prywatnego kata. Lochy tego zameczku pękały w szwach od skazańców, a trzecią żonę Warszyckiego zamęczono w izbie tortur za wiarołomstwo. Gdy okrutnik zmarł, po okolicznych polach zaczęła się ukazywać zjawa: koło Dankowa - jeździec w futrze, a koło Ogrodzieńca - czarny pies ziejący ogniem. Warszycki gdyż, jako grzesznik niezwykły, musi swą piekielną pokutę czynić w dwójnasób.Co widać z Ogrodzieńca?Z zamku w Ogrodzieńcu otwiera się wspaniała panorama. Widać stąd wieżę zamku w Smoleniu, Zawiercie, Górę Chełm i część Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego i bliską Górę Janowskiego (515 m n.p.m.), która jest najwyższym punktem Jury

Czym jest Zamek w Ogrodzieńcu znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZŁOTORYJA:
Opis m. powiatowe w woj. dolnośląskim, nad Kaczawą; 17,2 tys. mieszk.; przem. maszynowy, obuwniczy, spożywczy; fabryka ozdób choinkowych; prawa miejskie 1211; zabytkowe budowle; daw. ośr. wydobycia złota zamek w ogrodzieńcu.
Informacje ZÁRATE:
Opis m. we wsch. Argentynie (prowincja Buenos Aires), nad pr. ujściowym ramieniem Parany; 93 tys. mieszk.; port handlowy; przem. rafineryjny, papierniczy, hutnictwo metali nieżelaznych zamek w ogrodzieńcu.
Informacje ZUG:
Opis jez. w środk. Szwajcarii, w dorzeczu rz. Reuss, na wys. 414 m; 38 km2, głęb. do 198 m zamek w ogrodzieńcu.
Informacje ZYRIANOWSK:
Opis m. w Kazachstanie (obw. wschodnokazachstański), nad rz. Bieriozowka; 50 tys. mieszk.; hutnictwo ołowiu; wydobycie rud cynku, ołowiu zamek w ogrodzieńcu.
Informacje ZRENJANIN:
Opis daw. Petrovgrad; m. w Serbii i Czarnogórze, w okręgu Wojwodina, nad rz. Begej; 80 tys. mieszk.; port rzeczny; przem. stoczniowy, maszynowy, spożywczy; zabytkowe budowle zamek w ogrodzieńcu.