Czy przydatne?

Słownik Gwiazd Narodziny

Co oznacza NARODZINY GWIAZD: Wszystkie gwiazdy rodzą się w obłokach składających się raczej z wodoru. Gdy w takim obłoku pojawi się zagęszczenie, to grawitacyjnie rozpoczyna być do tego miejsca przyciągana materia z otoczenia. W konsekwencji zderzeń pomiędzy atomami w takim zagęszczeniu wytwarza się wysoka temp. i wysokie ciśnienie. W ten sposób powstają warunki do zapoczątkowania reakcji syntezy termojądrowej, wskutek których z jąder wodoru powstają jądra helu i wydziela się olbrzymia energia wynikająca z deficytu masy. Energia ta jest wypromieniowana na zewnątrz. Tak rozpoczyna się życie każdej gwiazdy

Czym jest Narodziny gwiazd znaczenie w Słownik fizyka N .

Wyjaśnienie Nieważkość:
Co to jest stan, gdzie działające na układ siły zewnętrzne nie są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan taki występuje, jeśli jedynymi siłami zewnętrznymi działającymi na narodziny gwiazd.
Wyjaśnienie Napięcie Sinusoidalnie Zmienne:
Co to jest sinusoidalnie zmienne jest sinusoidalną funkcją czasu w formie: Napięcie na końcach opornika, poprzez który płynie prąd sinusoidalnie zmienny, będzie także sinusoidalnie zmienne i będzie miało tę narodziny gwiazd.
Wyjaśnienie Najważniejsze Cechy Odróżniające Cząstki Od Fal:
Co to jest fal Cząstka jest zlokalizowana. Fala jest rozciągła. Cząstki nie mogą się nakładać na siebie tak jak fale. Fale mogą się wzmacniać albo wygaszać nakładając się na siebie. W konsekwencji ruchu narodziny gwiazd.
Wyjaśnienie Nierównoczesność Zdarzeń:
Co to jest zdarzeń w jednym układzie, które w innym zaszły równocześnie. Jeśli dwa zdarzenia zaszły równocześnie w dwóch różnych miejscach w układzie U, względem którego porusza się układ U’ z prędkością narodziny gwiazd.
Wyjaśnienie Niedociążenie:
Co to jest stanem, gdzie siły nacisku między elementami układu, powstałe w konsekwencji sił zewnętrznych działających na układ, są mniejsze co do wartości od sił ciężkości, jakie działają na przedmioty układu narodziny gwiazd.