Czy przydatne?

Słownik Elektrycznego Prądu Moc

Co oznacza MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO: Moc prądu elektrycznego o natężeniu I płynącego poprzez obiekt obwodu, na którego końcach różnica potencjałów jest równa U, ustalona jest wzorem

Czym jest Moc prądu elektrycznego znaczenie w Słownik fizyka M .

Wyjaśnienie Moc Skuteczna Prądu Przemiennego:
Co to jest Moc efektywną wyraża się wzorem moc prądu elektrycznego.
Wyjaśnienie Moc:
Co to jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń moc prądu elektrycznego.
Wyjaśnienie Moc Prądu Przemiennego:
Co to jest Moc prądu przemiennego płynącego poprzez opornik o oporze R jest także funkcją czasu moc prądu elektrycznego.
Wyjaśnienie Mol:
Co to jest substancji posiadająca liczbę Avogadra drobin, a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze wzoru moc prądu elektrycznego.
Wyjaśnienie Magnetyczne Skutki Przepływu Prądu Elektrycznego:
Co to jest długiego prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika i od natężenia moc prądu elektrycznego.