Czy przydatne?

Definicja Podnoszenia wysokość geometryczna

W prawie pracy: różnica poziomów między punktem, do którego podaje się wodę a osią pompy.

Inne zagadnienia z zakresu BHP na literę G.