Czy przydatne?

Definicja Pożaru Lokalizacji Czas

Co oznacza CZAS LOKALIZACJI POŻARU: czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do opanowania pożaru

Czym jest CZAS LOKALIZACJI POŻARU znaczenie w Słownik definicji C .

ZNACZENIE CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE:
Co oznacza przewidziane do pokonania oporów przepływu wody w linii tłocznej pomiędzy motopompami ustawionymi szeregowo w systemie dostarczania wody na spore odległości poprzez przetłaczanie. Ciśnienie to wynosi czas lokalizacji pożaru.
ZNACZENIE CZAS GASZENIA POŻARU:
Co oznacza czas, który upłynął od wejścia do akcji jednostek straży pożarnej do momentu przerwania podawania środka gaśniczego czas lokalizacji pożaru.
ZNACZENIE CIŚNIENIE PRÓBNE:
Co oznacza ciśnienie pod jakim bada się węże pożarnicze, przedmioty urządzenia albo całą instalację przed oddaniem jej do eksploatacji czas lokalizacji pożaru.
ZNACZENIE CIECZ NIEBEZPIECZNA POŻAROWO:
Co oznacza ciecz o temp. zapłonu do 55°C czas lokalizacji pożaru.
ZNACZENIE CIŚNIENIE ROBOCZE:
Co oznacza najwyższe ciśnienie, które może wystąpić w trakcie pracy urządzenia czas lokalizacji pożaru.