Czy przydatne?

Co to jest Liryczna Puenta

Co oznacza PUENTA LIRYCZNA: pkt. kulminacyjny myśli, ważna właściwość liryki klasycystycznej, gdzie jest obecna wyrazistość zamknięcia wypowiedzi podmiotu, na przykład w Bajkach Krasickiego; dobitne zamknięcie znaczeniowe, na przykład udanym konceptem (w barokowej literaturze J.A. Morsztyna), dowcipem, nieoczekiwanym zwrotem, paradoksalnym sformułowaniem myśli filoz., jak na przykład w epigramatach czy pieśniach J. Kochanowskiego: "Nic wiecznego na świecie / Radość się z troską plecie" (wyraźnie występuje paralelizm obrazu i p.l.)

Czym jest puenta liryczna znaczenie w Słownik pisownia P .