Czy przydatne?

Definicja Greckich Mitów Motyw

Co to jest Uniwersalny charakter mitów greckich
Poezja:
Mit o Prometeuszu:
Dziady cz. III - A. Mickiewicz
Grób Agamemnona - J. Słowacki
Ludzie bezdomni - S. Żeromski
Stary Prometeusz - Z. Herbert
Mit o Dedalu i Ikarze
Oda do młodości - A. Mickiewicz
Ikar - J. Iwaszkiewicz
Ciągle o Ikarach głoszą - E. Bryll
Dedal i Ikar - Z. Herbert
Mit o Syzyfie:
Syzyfowe prace - S. Żeromski
Mit Syzyfa - A. Camus
Mit o Tezeuszu:
Boska komedia - Dante Alighieri
Do fraszek - J. Kochanowski
Lalka - B. Prus
Imię róży - U. Eco
Sklepy cynamonowe, Sanatorium pod Klepsydrą - B. Schulz
Mechanizm - F. Kafka
Mit o Nike:
Wczorajszemu - T. Gajcy
Nike, która się waha - Z. Herbert
Nike z Samotraki– Leopold Staff
Nike - J. Lechoń
Nike - M. Pawlikowska-Jasnorzewska
Mit o Narcyzie:
Pieśń o Narcyzie - Owidiusz
Lalka - B. Prus
Narcyz - M. Pawlikowska-Jasnorzewska
Mit o Orfeuszu i Eurydyce:
Rehabilitacja - W. Szymborska
Poprzez furie jestem targany jak Orfeusz ... - J. Słowacki
Tren XIV - J. Kochanowski
Mity to opowieści, które wyrażają i organizują wierzenia danej społeczności. Opowiadają o powstaniu świata, bogów, ludzi i zjawiskach przyrody. Stąd wziął się podział mitów na:
teologiczne (greckie theos- bóg, gignomai - staje się, powstaje) - mity mówiące o bogach i bohaterach,
antropogeniczne (greckie antropos- człowiek) - mity o narodzinach, życiu człowieka,
kosmogeniczne (greckie kosmos- świat) - o stworzeniu wszechświata,
genaologiczne(greckie genaologia - historia rodu, rodowód) - mówiące o historii narodów.
W świadomości ludzi starożytnych pełniły funkcje:
poznawcze - umożliwiają interpretację zjawisk przyrody,
światopoglądowe - jako podstawa wierzeń religijnych,
sakralne - przez powiązanie z kultem bóstw i rytualnych obrzędów mity tworzyły więź socjalną, uświadamiały odrębność i tożsamość danej społeczności, określały obyczaje i tradycje,
kulturotwórcze - inspirująca dla poetów, rzeźbiarzy, malarzy, architektów.
Mity prezentują zachowania bogów, ludzi i herosów, które przetrwały i są aktualne do dnia dzisiejszego. W życiu codziennym stale mamy do czynienia z tematami opisanymi w mitach, na przykład miłość, zazdrość czy walka o władzę.
Mity w całości były tworem ludzkiej wyobraźni, stąd także wszystko czego dotyczyły miało związek z człowiekiem. Prezentowały ludzkie postawy i zachowania, opowiadały o ludzkich pragnieniach i namiętnościach. Prezentowały tradycje i obyczaje ówczesnych ludzi. Dawały ludziom pełne i logiczny obraz otaczającego ich świata. Mity umożliwiają nam dziś poznanie kultury starożytnej Grecji. Powstałe w tym okresie utwory pełne są aluzji i odniesień do mitów. W późniejszych epokach wielokrotnie nawiązywano do tradycji antycznych. Z czasem dzieła z tego okresu, z uwagi na ich piękno, harmonię i ład zaczęto określać mianem klasycznych. Mity stały się również fundamentem do stworzenia archetypów i toposów. Mianem archetypów ustala się pradawne, niezmienne wyobrażenia, które tkwią w świadomości zbiorowej do dzisiaj, na przykład Narcyz jako obraz miłości własnej. Topos stanowi powtarzający się obraz i motyw, na przykład teatr, ikarowy lot.
Nawiązania do mitów w epokach późniejszych zawsze umożliwiały wyrażanie sytuacji człowieka w obecnej sytuacji. Z wyjątkiem momentu ich stworzenia na stałe funkcjonują w ludzkiej wyobraźni.
Ciągle o Ikarach głoszą - Ernesty Bryll
Autor opowiada o znanym obrazie Brueghla pt. Upadek Ikara w kontekście skłonności Polaków do ogromnych chwilowych uniesień.  Uważa je za wadę, bo w powiązaniu z nieumiejętną oceną sytuacji nie przynoszą nic dobrego. Podmiot liryczny mówi:
... nie gapić
trzeba się nam w Ikary, nie upadkiem smucić
- choćby najwyższy...
A własne ucapić,
Czy Dedal, aby ratować Ikara, wrócił?
Nike która się waha - Zbigniew Herbert
Jednym z ulubionych wątków Herberta jest mitologia grecka. Dzięki nim ukazuje współczesne konflikty w bardzo szerokiej perspektywie. Zniszczoną wojną Warszawę przyrównuje do zburzonej Troi.  W wierszu młodzieńca idącego na wojnę chce ucałować grecka bogini zwycięstwa. Powstrzymuje się jednak, nie chce wystraszyć chłopca, który wkrótce zginie za ojczyznę.
Mity stanowiły podstawę dla literatury i sztuki antycznej. Aktualnie nie traktuje się ich od dawna jako wierzeń religijnych. Uznawane są raczej za opowieści o symbolicznym znaczeniu, które dawały ludziom sposobność interpretowania otaczającego ich świata i siebie samych. Ich tworzenie przypisywano kulturom pierwotnym lecz nie to jest prawdą. Nawet współcześnie w kulturze tworzą się mity, lecz tym wspólnie bardziej na potrzeby filmów. Wystarczy wspomnieć o najnowszym filmie Jamesa Camerona, pt. Avatar, gdzie obserwujemy przepiękną rajską krainę. Przez swój metaforyczny język mity przekazują nam sporo trafnych prawd i uogólnień
Znaczenie Motyw Marzeń, Marzyciela:
Informacje marzyciela: Poezja: Mitologia (mit o Dedalu i Ikarze) Biblia (Księga Rodzaju - Adam i Ewa) Romeo i Julia, Hamlet – W. Szekspir Janko Muzykant – H. Sienkiewicz Ziemia obiecana, Marzyciel – W.S motyw mitów greckich co znaczy.
Znaczenie Motyw Genezyjski:
Informacje Poezja: Pieśń XIX, Pieśń XXV Jan Kochanowski- nawiązanie do toposu powstania świata ma charakter argumentacyjny i podkreśla walory artystyczne pieśni. Oda do młodości - Adam Mickiewicz Słońce motyw mitów greckich krzyżówka.
Znaczenie Motyw Bezdomności:
Informacje Poezja: Biblia (Księga Rodzaju) Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Ogromny Testament - F.Villon Władca Lear, Władca Henryk IV - W.Szekspir Pieśń w ucisku motyw mitów greckich co to jest.
Znaczenie Motyw Rycerza, Żołnierza:
Informacje żołnierza: Poezja: Biblia Mitologia Iliada, Odyseje - Homer Pieśń o Rolandzie Kronika polska Galla Anonima Pieśń o spustoszeniu Podola poprzez Tatarów - J. Kochanowski Transakcja wojny chocimskiej motyw mitów greckich słownik.
Znaczenie Motyw Kariery:
Informacje Książki: Dworzanin -  Łukasz Górnicki Dziady cz. III, Konrad Wallenrod -  Adam Mickiewicz Lalka - Bolesław Prus Lord Jim - Joseph Conrad Syzyfowe prace - Stefan Żeromski Zbrodnia i kara - Fiodor motyw mitów greckich czym jest.

Czym jest Motyw mitów greckich znaczenie w Motywy w literaturze .

  • Dodano:
  • Autor: