Czy przydatne?

Definicja Zamek w Kętrzynie, Zamek Kętrzyn

Gdzie jest ZAMEK W KĘTRZYNIE, ZAMEK KĘTRZYN Kętrzyn leży na pograniczu Krainy Ogromnych Jezior i Pojezierza Mrągowskiego. Zanim przybyli tu Krzyżacy, istniała tu staropruska osada Rast. Od niej wywodzi się pierwsza nazwa - Rastenburg, nadana wspólnie z prawami miejskimi już w 1357 roku poprzez komtura Bałgii Johanna Schindekopfa i obowiązująca do 1946 roku, kiedy przemianowano ją na Kętrzyn. W ten sposób oddano cześć wybitnemu historykowi ibadaczowi Mazur Wojciechowi Kętrzyńskiemu (1838-1918), a właściwie... Adalbertowi von Winkler. O swym pochodzeniu przyszły naukowiec, autor O Mazurach, dowiedział się z listu siostry w 1856 roku. Sześć lat potem zaistniał więc jako Wojciech Kętrzyński, wracając niejako do nazwiska rodowego, polskiego.Kętrzyńskiego uważane jest za pioniera badań kultury i historii Mazur. Jego publikacje prowokowały do dyskusji nad poczuciem identyfikacji Mazurów. On sam czuł się Polakiem i działał na rzecz polskości, biorąc między innymi udział w stworzeniu styczniowym, za co został uwięziony w Olszynie, oskarżony o zdradę stanu i w 1865 roku osadzony w twierdzy w Kłodzku. W więzieniu przełożył na niemiecki Pieśń o ziemi naszej Wincentego Pola. Rok potem opuścił więzienie i pomimo trudności ze znalezieniem pracy nadal prowadził badania. Dopiero w 1876 roku, po wielu staraniach mianowano go dyrektorem Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Lwowie. Tam zmarł. Pamięć o nim nie zginęła jednak, czego dowodzi dzisiejszy Kętrzyn i zamkowe muzeum imienia badacza. Mieści się ono w gotyckiej twierdzy, w lochach której skazańcowi objawiła się Matka Boska, nakazując mu wystruganie świętej podobizny. Twierdza została zniszczona poprzez radzieckich „wyzwolicieli" w styczniu 1945 roku wspólnie z większą częścią zabudowy staromiejskiej i odbudowana w latach 60. XX wieku.Budowę zamku rozpoczęto w XIV wieku, w tym samym czasie co wznoszenie fortyfikacji z bastejami. Nie był on jedynym przyczółkiem broniącym miasta przed Litwinami. Na wysokim brzegu rzeki Guber wzniesiono drugą strategicznie istotną dla średniowiecznego Rastenburga budowlę -kościół św. Jerzego. O jego obronnym charakterze świadczą dziś przylegające doń fragmenty murów, w tym XV-wieczna Baszta Niedźwiedzia.Dawne kwatery III RzeszyW czasie ostatniej wojny światowej na terenie Krainy Ogromnych Jezior Niemcy wznieśli kompleksy bunkrów, pełniących funkcje kwater władz III Rzeszy. Ślady bytności niemieckich dowódców rezydujących na terytorium zachowały się do dziś. Np. w Mamerkach, gdzie pomiędzy torami kolejowymi a brzegiem jeziora Przystań wznoszą się zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z lat 1940-1944. Z kolei w lasach przy miejscowości Gierłoż znajduje się Wilczy Szaniec, słynna kwatera Hitlera. W 1944 roku doszło tam do nieudanego zamachu na Fuhrera, odbywającego naradę w sali uważanej poprzez niego za najbezpieczniejszą. Wspomnieć należy także o XIX-wiecznej Twierdzy Boyen w Giżycku, zaadaptowanej potem poprzez Abwehrę, i o rezydencji Hermanna Góringa w Romintach w Puszczy Rominckiej. Po najdalej wysuniętej na północ siedzibie Niemców ostały się mizerne szczątki, w dodatku po stronie rosyjskiej

Czym jest Zamek w Kętrzynie, Zamek znaczenie w Słownik geografia Z .

Informacje ZIELONA GÓRA:
Opis 119 tys. mieszk.; siedziba sejmiku województwa lubuskiego; port lotniczy; przem. środków transportu, dokładny, meblarski, włókienniczy, spożywczy; prawa miejskie 1323; zabytkowe budowle zamek w kętrzynie, zamek kętrzyn.
Informacje ŻUROMIN:
Opis m. powiatowe w woj. mazowieckim; 9 tys. mieszk.; drobny przem.; prawa miejskie 1767-1870 i od 1925 zamek w kętrzynie, zamek kętrzyn.
Informacje ZIMBABWE:
Opis 390,6 tys. km2, 14,3 mln mieszk.; stol. - Harare i inne gł. m.: Bulawajo, Chitungwiza, Gweru; jednostka monetarna - dolar Zimbabwe; region gł. wyżynny, w środk. części płaskowyże: Maszona i Matabele zamek w kętrzynie, zamek kętrzyn.
Informacje Zakopane:
Opis Liczące dziś 30 tys. mieszkańców miasto pod Tatrami powstało z małej wioski, do której pierwsi osadnicy dotarli w XVI wieku. Zajmowali się uprawą roli, korzystali z dóbr pierwotnej puszczy, polowali zamek w kętrzynie, zamek kętrzyn.
Informacje ZACHODNIOEUROPEJSKI, BASEN ZACHODNIOEUROPEJSKI:
Opis rozległe zagłębienie dna O Atlantyckiego, pomiędzy Europą Zach. a Grzbietem Śródatlantyckim; głęb. do 6325 m; góry podwodne zamek w kętrzynie, zamek kętrzyn.