Czy przydatne?

Definicja Milickie Stawy

Gdzie jest STAWY MILICKIE Ustalenie „perły natury” szczególnie dobrze ilustruje dolinę Baryczy, w szczególności jeżeli rzekę tę wyobrazimy sobie jako sznur; perłami są, „nanizane” na rzekę, kompleksy bardzo starych stawów rybnych, a Również pozostałości naturalnych lasów, mokradła, aleje i Ekipy zabytkowych drzew. Cały ten „sznur pereł”, rozciągający się od Antonina i Przygodzic, niedaleko źródeł Baryczy, aż po jej ujście do Odry niedaleko Wyszanowa, jest w równej mierze dziełem natury, jak i planowej działalności człowieka prowadzonej przynajmniej od XIII wieku. Wówczas w dolinie Baryczy osiedlili się zakonnicy – cystersi, którzy w Wybitny sposób potrafili zastosować warunki podmokłej doliny sprzyjające zakładaniu stawów rybnych.poprzez wieki w dolinie Baryczy powstało tak sporo kompleksów stawów, Iż aktualnie stanowią one jedno z większych skupisk sztucznych zbiorników wodnych w Europie. Ekstensywna gospodarka i działanie przyrody sprawiły, Iż sporo z nich upodobniło się do naturalnych jezior. Są pośród nich między innymi Stawy Milickie, mające od 1963 roku status rezerwatu ptasiego. Rezerwat o powierzchni 5324 ha nie jest jednym zwartym obszarem, ale obejmuje kilka odrębnych kompleksów stawów w środkowej części doliny, pomiędzy Żmigrodem a Gądkowicami, istniejących od średniowiecza: Stawno – 1 583,45 ha, Potasznia – 390 ha, Ruda Sułowska – 750,27 ha, Radziądz – 787,24 ha, Jamnik – 297,04 ha. Stawy te są zabytkami hydrotechniki – w celu zabezpieczenia w dostateczną liczba wody zaopatrzono je w sieć tam, śluz i jazów i cieków wodnych między nimi. Śluzy założone między stawami nazywane są „mnichami” – od ich artystów. Na stawach prowadzona jest gospodarka rybacka w koegzystencji z przyrodą.Stawy Milickie, zasilane czystymi wodami Baryczy i jej dopływów, otoczone rozległymi lasami i mokradłami, są jedną z kilku głownych w Europie ostoi ptaków. Gnieździ się ich tu ok. 170 gatunków, dalszych 50 to gatunki przelotne. To jest największe spośród europejskich lęgowisk gęsi gęgawy (20% całej polskiej populacji). Występuje tu również ginąca w całej Europie kaczka podgorzałka i bączek – najmniejsza spośród czapli, bąk – czapla oznajmiająca wiosną własną obecność buczeniem niosącym się na sporo kilometrów, żurawie, orły bieliki, czaple purpurowe, bociany czarne, łabędzie krzykliwe, błotniaki zbożowe, trzciniaki, trzcinniczki, dzięcioły czarne, lelki i gołębie siniaki. Stawy Milickie to również ostoja płazów (między innymi traszek, kumaków i grzebiuszek), gadów i ssaków (51 gatunków, w tym kilka gatunków nietoperzy). Bogaty świat roślin jest reprezentowany między innymi poprzez powyżej 40 gatunków chronionych, a Pośród nich bardzo rzadkie paprocie: salwinię pływającą (maleńką paproć wodną), a Również okazałego długosza królewskiego rosnącego na skraju olsów. Mimo Iż na wstęp do rezerwatu trzeba posiadać specjalne zezwolenie, bardzo sporo można zobaczyć z ogólnodostępnych dróg publicznych przecinających rezerwat, a Również dróg na jego skraju. Najciekawsza jest droga Stawno – Nowy Zamek (6 km na wschód od Milicza), prowadząca groblą pomiędzy stawami.W niedalekim sąsiedztwie stawów istnieją przepiękne kompleksy leśne – pośród nich chronione jako rezerwaty: Wzgórze Joanny (las bukowy), Olszyny Niezgodzkie i Radziądz (grąd ze starymi dębami). Bardzo ciekawe są także wydmy porośnięte ubogim sosnowym lasem; na szczególną uwagę zasługuje tak zwany Wzgórze Czarownic górujące nad Stawem Mewim – najpiękniejszym ze stawów milickich.Jako ostoja ptactwa, a zarazem nadzwyczajna mozaika podmokłych, naturalnych i półnaturalnych siedlisk, Stawy Milickie są zaliczane do europejskich ostoi ptaków IBA, a Jednocześnie objęte Konwencją RAMSAR, chroniącą obszary podmokłe istotne w skali świata. Znalazły się także w programie ONZ Living Lakes jako jeden z 13 unikalnych obszarów wodnych na świecie
Informacje SEMMERING:
Opis przełęcz w Alpach Wsch., w Austrii; wys. 985 m; oddziela Alpy Dolnoaustriackie od Alp Styryjskich; przebiega szosa prowadząca z Wiednia do Włoch stawy milickie co znaczy.
Informacje ŚRINAGAR:
Opis Srinagar; m. w pn.-zach. Indiach, w Kotlinie Kaszmirskiej, w Himalajach, na wys. 1890 m; 939 tys. mieszk.; port lotniczy; przem. elektrotechniczny, włókienniczy; rzemiosło (szale kaszmirskie stawy milickie krzyżówka.
Informacje SALAMINA:
Opis wyspa grecka w Zat. Sarońskiej (M. Egejskie); 95 km2, 35 tys. mieszk.; gł. m. Salamina; uprawa zbóż, winorośli, oliwek; 480 przed naszą erą bitwa morska i zwycięstwo Greków nad Persami stawy milickie co to jest.
Informacje SUMATRA:
Opis do wielkości wyspa indonezyjska w Ogromnych Wyspach Sundajskich; 473,5 tys. km2, 45,4 mln mieszk.; najwyższy szczyt (wulkan) Kerinci (wys. 3805 m); jez. Toba; wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego stawy milickie słownik.
Informacje SALTO:
Opis m. w pn.-zach. Urugwaju, nad rz. Urugwaj, przy granicy z Argentyną; 105 tys. mieszk.; ośr. adm. departamentu Salto; port popularny dla statków morskich; przem. stoczniowy, skórzany, spożywczy stawy milickie czym jest.

Czym jest Stawy Milickie znaczenie w Słownik geografia S .

  • Dodano:
  • Autor: