Czy przydatne?

Definicja Bugu Przełom

Gdzie jest PRZEŁOM BUGU Bug na odcinku od Terespola do Drohiczyna zachował sporo ze swojego pierwotnego piękna. Rzeka płynie tu doliną o stromych zboczach, wciętą na 20–30 m w polodowcowe wysoczyzny Niziny Podlaskiej, szeroką na 1,5–4 km. Bystry nurt rzeki wytworzył setki meandrów, starorzeczy (nazywanych poprzez okolicznych mieszkańców bużyskami), rozlewisk i tarasów zalewowych. Właśnie dla ochrony tych tworów przyrody, niezmienionych ludzką ręką, utworzono tu park krajobrazowy o nazwie Podlaski Przełom Bugu.Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są takie miejsca, jak przedstawione na fotografii po prawej. Granica lądu i wody wymienia się tu wspólnie z porami roku. Nadrzeczne łąki i lasy – łęgi wierzbowo‑topolowe (bardzo rzadkie w Polsce i Europie) i wierzbowo­‑jesionowe – są po wiosennych roztopach rozlewiskami, lecz po ustąpieniu wysokich wód stają się miejscem bujnego rozkwitu różnych form życia. Rozwija się tu nadzwyczajnie bogate runo, a mnogość gatunków roślin tworzących nieprzebyty gąszcz skutkuje, Iż takie lasy są regularnie określane jako „środkowoeuropejska dżungla”. Z brzegu rozlewiska nie zawsze można dostrzec, gdzie rozpoczyna się właściwy nurt rzeki – tyle tu wysp, zarośli tworzonych poprzez krzewiaste wierzby, trzcinowisk.Park krajobrazowy o powierzchni 310 km2 (łącznie z otuliną powyżej 480 km2),którego kształt jest wyznaczony poprzez dolinę Bugu, rozciąga się na odcinku 65 km (aczkolwiek długość rzeki przekracza tu 93 km), ale w większości obejmuje tylko jej lewobrzeżną część – tam, gdzie Bug jest rzeką graniczną z Białorusią. Dobrze się stało, Iż do parku włączono nie tylko dolinę, lecz również przylegające do niej fragmenty wysoczyzn i ?Xagodnych morenowych wzgórz. Dlatego w jego granicach znajdują się malownicze polodowcowe doliny mniejszych rzek – dopływów Bugu, na przykład Krzny, Tocznej, Sarenki, Czyżówki. Nie zaginą również krajobrazy harmonijnie współtworzone poprzez przyrodę i człowieka, gdzie lasy okrywające morenowe wzgórza przechodzą w typową dla Podlasia mozaikę pól i zagajników, niżej zaś, w stronę doliny dominuje szachownica pól, a przy samej dolinie – pastwiska i koszone łąki.Przykład Podlaskiego Przełomu Bugu dowodzi, Iż tam, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami, można liczyć na zachowanie wielkiego bogactwa jej form. Żyje tu 290 gatunków kręgowców (a więc powyżej połowa krajowej listy), a pośród nich powyżej 200 gatunków ptaków (z tego 141 gniazdujących), 41 gatunków ryb i 33 gatunki ssaków. Ozdobą świata zwierząt są tu: bóbr, wydra, orlik krzykliwy, puchacz, błotniak łąkowy, bocian czarny, sieweczka obrożna, rybitwy (zwykła i białoczelna), bączek (najmniejszy gatunek czapli), zimorodek, żółw błotny, a Również nadzwyczajnie rzadkie gatunki ryb: kiełb białopłetwy i koza złotawa.Imponująca jest spis gatunków roślin: stwierdzono ich 760 (w tym 22 chronione), a Pośród nich takie rzadkości, jak naparstnica zwykła, lilia złotogłów, parzydło leśne, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko i storczyki: gnieźnik leśny, storczyk krwisty, listera jajowata.W celu ochrony najciekawszych przyrodniczo miejsc wyznaczono 5 rezerwatów: Dobryń, Czapliniec, Stary Las, Królowa Droga i Łęg Dębowy. Jednak główne dla przyszłości tej krainy to jest, byśmy nie próbowali okiełznać Bugu – jednej z ostatnich dzikich rzek

Czym jest Przełom Bugu znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE, POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE:
Opis niziny nadmorskie na pd. wybrzeżu M. Bałtyckiego, pomiędzy Zat. Meklemburską a Zat. Gdańską do obw. kaliningradzkiego (Rosja); wys. poniżej 100 m; mierzeje, wydmy i jeziora przybrzeżne przełom bugu.
Informacje PETERBOROUGH:
Opis m. w W. Brytanii (Anglia), nad rz. Nene; 148 tys. mieszk.; przem. maszynowy, elektrotechniczny, spożywczy; zabytkowe budowle przełom bugu.
Informacje PL.N:
Opis Plewna; m. w pn. Bułgarii, nad rz. Tuczenicą; 122 tys. mieszk.; ośr. adm. okręgu Pl.n; przem. maszynowy, cementowy; szklarski, piwowarski; w pobliżu rafineria ropy naftowej; od XVI w. twierdza turecka przełom bugu.
Informacje PARDUBICE:
Opis m. w środk. Czechach, nad Łabą; 90 tys. mieszk.; przem. maszynowy, rafineryjny, chemiczny, elektroniczny; tor wyścigów konnych; zabytkowe budowle, pozostałości fortyfikacji - Zielona Brama przełom bugu.
Informacje PRZEWALSKIEGO, GÓRY PRZEWALSKIEGO:
Opis Arkatag; pasmo górskie w zach. Chinach; dł. około 650 km; najdłuższe w górach Kunlun; najwyższy szczyt Muztag (wys. 6987 m); rumowiska skalne; wieczne śniegi i lodowce przełom bugu.