Czy przydatne?

Definicja Południowopacyficzny Basen Południowopacyficzny

Gdzie jest POŁUDNIOWOPACYFICZNY, BASEN POŁUDNIOWOPACYFICZNY rozległe zagłębienie dna w pd.-zach. części O. Spokojnego, pomiędzy Nową Zelandią, wyspami Kermadec i Tonga a Wzniesieniem Południowopacyficznym i Wschodniopacyficznym; głęb. do 6600 m; rowy oceaniczne: Kermadec, Tonga; podwodne wulkany

Czym jest POŁUDNIOWOPACYFICZNY, BASEN znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje PARNAS:
Opis wapienny masyw górski w środk. Grecji, nad Zat. Koryncką; wys. do 2457 m; lasy iglaste; sporty zimowe; wg mitologii greckiej jedna z siedzib muz i Apollina południowopacyficzny, basen południowopacyficzny.
Informacje PORTICI:
Opis Kampania), w zespole miejskim Neapolu, u podnóża Wezuwiusza, nad Zat. Neapolitańską; 59 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, spożywczy; ośr. turystyczno-wypoczynkowy; kąpielisko morskie południowopacyficzny, basen południowopacyficzny.
Informacje POHUTU:
Opis gejzer na Wyspie Północnej, największy w Nowej Zelandii; wys. wytrysku gorącej wody do 20 m południowopacyficzny, basen południowopacyficzny.
Informacje PODOLSK:
Opis m. w europejskiej części Rosji (obw. moskiewski), nad Pachrą; 178 tys. mieszk.; przem. maszynowy, elektrotechniczny, cementowy południowopacyficzny, basen południowopacyficzny.
Informacje PINE BLUFF:
Opis m. w stanach zjednoczonych ameryki (Arkansas), nad rz. Arkansas; 54 tys. mieszk.; przem. chemiczny, włókienniczy, drzewny, papierniczy południowopacyficzny, basen południowopacyficzny.