Czy przydatne?

Wykupu Wartość co to znaczy

Definicja WARTOŚĆ WYKUPU: Cena po jakiej towarzystwo ubezpieczeniowe wykupuje ubezpieczenie od ubezpieczającego. To jest również stawka jaką klient otrzymuje, gdy zrezygnuje z ubezpieczenia. Z wykupu można skorzystać zazwyczaj nie przedtem niż po dwóch, trzech latach ubezpieczenia

Czym jest Wartość wykupu znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wpłata Bezpośrednia:
Co oznacza Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia wartość wykupu.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wartość wykupu.
Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu wartość wykupu.
Znaczenie WIRR:
Co oznacza Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału wartość wykupu.
Znaczenie Wartość Aktywów Netto:
Co oznacza Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu wartość wykupu.