Czy przydatne?

Indeksacja Waloryzacja co to znaczy

Definicja WALORYZACJA / INDEKSACJA: Podwyższenie składki albo sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze

Czym jest Waloryzacja / Indeksacja znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wypłata Transferowa:
Co oznacza Przekazanie środków pomiędzy funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wiek Ubezpieczonego:
Co oznacza Różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie waloryzacja / indeksacja.
Znaczenie Wartość Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny waloryzacja / indeksacja.