Czy przydatne?

Indeksacja Waloryzacja co to znaczy

Definicja WALORYZACJA / INDEKSACJA: Podwyższenie składki albo sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze

Definicja Wyłączenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co to jest Ryzyka, za jakie nie bierze odpowiedzialności zakład ubezpieczeń, wymienione w OWU i w umowie waloryzacja / indeksacja co to jest.
Definicja Wartość Udziału Jednostkowego:
Co to jest Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny waloryzacja / indeksacja definicja.
Definicja Wartość Funduszu:
Co to jest Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu waloryzacja / indeksacja co znaczy.
Definicja Wiek Wstępu:
Co to jest To jest różnica lat między aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego ustalona w momencie zawarcia ubezpieczenia waloryzacja / indeksacja słownik.
Definicja Wpłata Bezpośrednia:
Co to jest Uczestnika na jego rejestr dokonywana bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu inwestycyjnego. Wpłaty dokonywane poprzez Uczestnika funduszu, traktowane są jako jednoczesne złożenie zlecenia nabycia waloryzacja / indeksacja znaczenie.

Czym jest Waloryzacja / Indeksacja znaczenie w Znaczenie definicji W .

  • Dodano:
  • Autor: