Czy przydatne?

Ustawa o funduszach inwestycyjnych co to znaczy

Definicja USTAWA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH: Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i wymagania informacyjne

Czym jest Ustawa o funduszach znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Udziały Jednostkowe W Funduszu:
Co oznacza Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci:
Co oznacza Ubezpieczenia na życie rodzica albo dowolnej osoby, gdzie uposażonym jest dziecko ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie:
Co oznacza Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Ubezpieczenie Bezskładkowe:
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka jednorazowa ustawa o funduszach inwestycyjnych.