Czy przydatne?

Ustawa o funduszach inwestycyjnych co to znaczy

Definicja USTAWA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH: Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i wymagania informacyjne

Czym jest Ustawa o funduszach znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczający:
Co oznacza Osoba fizyczna albo prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Udziały Jednostkowe W Funduszu:
Co oznacza Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Uposażony:
Co oznacza Osoba albo organizacja wskazana poprzez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie Zgonu ubezpieczonego ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Ubezpieczenie Dodatkowe:
Co oznacza rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na wypadek niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa ustawa o funduszach inwestycyjnych.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie I Dożycie:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie i dożycie poprzez ubezpieczonego określonego w umowie wieku ustawa o funduszach inwestycyjnych.