Czy przydatne?

Udziały jednostkowe w funduszu co to znaczy

Definicja UDZIAŁY JEDNOSTKOWE W FUNDUSZU: Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu

Czym jest Udziały jednostkowe w funduszu znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie I Dożycie:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie i dożycie poprzez ubezpieczonego określonego w umowie wieku udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Uposażony:
Co oznacza Osoba albo organizacja wskazana poprzez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie Zgonu ubezpieczonego udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci:
Co oznacza Ubezpieczenia na życie rodzica albo dowolnej osoby, gdzie uposażonym jest dziecko udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Ubezpieczający:
Co oznacza Osoba fizyczna albo prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Ubezpieczony:
Co oznacza Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę udziały jednostkowe w funduszu.