Czy przydatne?

Udziały jednostkowe w funduszu co to znaczy

Definicja UDZIAŁY JEDNOSTKOWE W FUNDUSZU: Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu

Czym jest Udziały jednostkowe w funduszu znaczenie w Znaczenie definicji U .


Znaczenie Ubezpieczenie bezskładkowe
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka.
Znaczenie Ubezpieczenie na życie i dożycie
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie i dożycie poprzez ubezpieczonego określonego w umowie wieku.
Znaczenie Uposażony
Co oznacza Osoba albo organizacja wskazana poprzez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie Zgonu ubezpieczonego.
Znaczenie Ubezpieczający
Co oznacza Osoba fizyczna albo prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki.
Znaczenie Ustawa o funduszach inwestycyjnych
Co oznacza Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i.