Czy przydatne?

Udziały jednostkowe w funduszu co to znaczy

Definicja UDZIAŁY JEDNOSTKOWE W FUNDUSZU: Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu

Czym jest Udziały jednostkowe w funduszu znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie Z Funduszem Inwestycyjnym:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Ubezpieczyciel:
Co oznacza Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Co oznacza z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w razie wystąpienia udziały jednostkowe w funduszu.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie:
Co oznacza Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę udziały jednostkowe w funduszu.