Czy przydatne?

Płacy Ubruttowienie co to znaczy

Definicja UBRUTTOWIENIE PŁACY: Podwyższenie płac o 23% najpierw 1999r. nie mające wpływu na płace netto (w nowym systemie stawka tej podwyżki przekazywana jest do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych)

Czym jest Ubruttowienie płacy znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Podstawowe:
Co oznacza Wytwór ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe ubruttowienie płacy.
Znaczenie Uposażony:
Co oznacza Osoba albo organizacja wskazana poprzez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie Zgonu ubezpieczonego ubruttowienie płacy.
Znaczenie Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci:
Co oznacza Ubezpieczenia na życie rodzica albo dowolnej osoby, gdzie uposażonym jest dziecko ubruttowienie płacy.
Znaczenie Ustawa O Funduszach Inwestycyjnych:
Co oznacza sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i ubruttowienie płacy.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie:
Co oznacza Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubruttowienie płacy.