Czy przydatne?

Życie Na Ubezpieczenie co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE: Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę

Czym jest Ubezpieczenie na życie znaczenie w Znaczenie definicji U .


Znaczenie Uczestnik funduszu inwestycyjnego
Co oznacza Osoba fizyczna, prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu.
Znaczenie Ubezpieczenie bezskładkowe
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka.
Znaczenie Umowa ubezpieczenia
Co oznacza Umowa, odpowiednio z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i.
Znaczenie Ubruttowienie płacy
Co oznacza Podwyższenie płac o 23% najpierw 1999r. nie mające wpływu na płace netto (w nowym systemie stawka tej podwyżki przekazywana jest do Zakład Ubezpieczeń.
Znaczenie Ubezpieczony
Co oznacza Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę.