Czy przydatne?

Ubezpieczający co to znaczy

Definicja UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna albo prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki

Czym jest Ubezpieczający znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci:
Co oznacza Ubezpieczenia na życie rodzica albo dowolnej osoby, gdzie uposażonym jest dziecko ubezpieczający.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie Z Funduszem Inwestycyjnym:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu ubezpieczający.
Znaczenie Ubezpieczyciel:
Co oznacza Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia ubezpieczający.
Znaczenie Ubezpieczenie Bezskładkowe:
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka jednorazowa ubezpieczający.
Znaczenie Ubruttowienie Płacy:
Co oznacza Podwyższenie płac o 23% najpierw 1999r. nie mające wpływu na płace netto (w nowym systemie stawka tej podwyżki przekazywana jest do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych ubezpieczający.