Czy przydatne?

Repartycyjny System co to znaczy

Definicja SYSTEM REPARTYCYJNY: Mechanizm emerytalny oparty na tak zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów). Mechanizm nie przewidywał jednak starzenia się społeczeństwa - coraz mniej osób aktywnie zawodowo utrzymywało coraz większą grupę osób bezrobotnych. W skutku mechanizm stawał się niewydolny, a za około 10 lat kompletnie utraciłby umiejętność funkcjonowania

Czym jest System Repartycyjny znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Stopa Zwrotu:
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom system repartycyjny.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte:
Co oznacza na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów system repartycyjny.
Znaczenie Stopa Zastąpienia:
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach system repartycyjny.
Znaczenie Spółka Giełdowa:
Co oznacza Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego system repartycyjny.
Znaczenie System Kapitałowy:
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie system repartycyjny.