Czy przydatne?

Repartycyjny System co to znaczy

Definicja SYSTEM REPARTYCYJNY: Mechanizm emerytalny oparty na tak zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów). Mechanizm nie przewidywał jednak starzenia się społeczeństwa - coraz mniej osób aktywnie zawodowo utrzymywało coraz większą grupę osób bezrobotnych. W skutku mechanizm stawał się niewydolny, a za około 10 lat kompletnie utraciłby umiejętność funkcjonowania

Czym jest System Repartycyjny znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.
Znaczenie Stopa składki
Co oznacza Zobacz: taryfa.
Znaczenie Świadczenie
Co oznacza Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w przypadku wystąpienia zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku.
Znaczenie Stopa zwrotu
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.
Znaczenie Stopa alokacji
Co oznacza Parametr mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi.