Czy przydatne?

Uczestnictwa Świadectwo co to znaczy

Definicja ŚWIADECTWO UCZESTNICTWA: Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek uczestnictwa, wystawiane jest poprzez Agenta Transferowego

Czym jest Świadectwo uczestnictwa znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Stopa zwrotu
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.
Znaczenie System kapitałowy
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.
Znaczenie Składka na ZUS
Co oznacza Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową.
Znaczenie Świadczenie
Co oznacza Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w przypadku wystąpienia zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku.
Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.