Czy przydatne?

Składki Stopa co to znaczy

Definicja STOPA SKŁADKI: Zobacz: taryfa

Czym jest Stopa składki znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Stopa zastąpienia
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach.
Znaczenie Suma ubezpieczenia
Co oznacza Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego.
Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.
Znaczenie Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Co oznacza Fundusze wzorowane  na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest.
Znaczenie Składka dodatkowa
Co oznacza Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe.