Czy przydatne?

Funduszu Statut co to znaczy

Definicja STATUT FUNDUSZU: Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu

Czym jest Statut funduszu znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Składka na ZUS
Co oznacza Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową.
Znaczenie System kapitałowy
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.
Znaczenie Stopa zwrotu
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.
Znaczenie Sesja giełdowa
Co oznacza Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.
Znaczenie Średnia ważona stopa zwrotu
Co oznacza Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy.