Czy przydatne?

Średnia ważona stopa zwrotu co to znaczy

Definicja ŚREDNIA WAŻONA STOPA ZWROTU: Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy

Czym jest Średnia ważona stopa zwrotu znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie System kursu jednolitego (fixing)
Co oznacza Wszystkie transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu.
Znaczenie Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Co oznacza Fundusze wzorowane  na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest.
Znaczenie Stopa zastąpienia
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach.
Znaczenie System notowań ciągłych
Co oznacza Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach.
Znaczenie Sesja giełdowa
Co oznacza Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku.