Czy przydatne?

Publiczna Spółka co to znaczy

Definicja SPÓŁKA PUBLICZNA: Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego

Czym jest Spółka publiczna znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Składka na ZUS
Co oznacza Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową.
Znaczenie Stopa alokacji
Co oznacza Parametr mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi.
Znaczenie Średnia ważona stopa zwrotu
Co oznacza Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy.
Znaczenie System notowań ciągłych
Co oznacza Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach.
Znaczenie Suma ubezpieczenia
Co oznacza Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego.