Czy przydatne?

Podstawowa Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA PODSTAWOWA: Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne

Czym jest Składka podstawowa znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Składka netto
Co oznacza Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń.
Znaczenie Średnia ważona stopa zwrotu
Co oznacza Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy.
Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.
Znaczenie Suma ubezpieczenia
Co oznacza Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego.
Znaczenie System kapitałowy
Co oznacza Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie.