Czy przydatne?

Netto Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA NETTO: Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń

Czym jest Składka netto znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Statut Funduszu:
Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu składka netto.
Znaczenie System Kursu Jednolitego (Fixing):
Co oznacza transakcje na dany papier wartościowy wykonywane są po tej samej, określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję składka netto.
Znaczenie Suma Ubezpieczenia:
Co oznacza Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego składka netto.
Znaczenie Stopa Alokacji:
Co oznacza ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składka netto.
Znaczenie Spółka Giełdowa:
Co oznacza Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego składka netto.