Czy przydatne?

Netto Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA NETTO: Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń

Czym jest Składka netto znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Stopa składki
Co oznacza Zobacz: taryfa.
Znaczenie System notowań ciągłych
Co oznacza Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach.
Znaczenie Średnia ważona stopa zwrotu
Co oznacza Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy.
Znaczenie Suma ubezpieczenia
Co oznacza Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego.
Znaczenie Stopa zwrotu
Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom.