Czy przydatne?

Netto Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA NETTO: Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń

Czym jest Składka netto znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Świadectwo Uczestnictwa:
Co oznacza powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek składka netto.
Znaczenie System Repartycyjny:
Co oznacza emerytalny oparty na tak zwany umowie pokoleniowej obowiązujący w Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów składka netto.
Znaczenie Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte:
Co oznacza na funduszach otwartych z tym, Iż istnieje sposobność ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów składka netto.
Znaczenie Średnia Ważona Stopa Zwrotu:
Co oznacza Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy składka netto.
Znaczenie Składka Podstawowa:
Co oznacza Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne składka netto.