Czy przydatne?

Dodatkowa Składka co to znaczy

Definicja SKŁADKA DODATKOWA: Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe

Czym jest Składka dodatkowa znaczenie w Znaczenie definicji S .

Znaczenie Średnia Ważona Stopa Zwrotu:
Co oznacza Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy składka dodatkowa.
Znaczenie Składka Podstawowa:
Co oznacza Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne składka dodatkowa.
Znaczenie Składka Netto:
Co oznacza Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń składka dodatkowa.
Znaczenie Stopa Alokacji:
Co oznacza ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składka dodatkowa.
Znaczenie Świadectwo Uczestnictwa:
Co oznacza powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek składka dodatkowa.