Czy przydatne?

Ryzyko co to znaczy

Definicja RYZYKO: Sposobność wystąpienia jakiegoś zdarzenia

Czym jest Ryzyko znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rocznica Polisy:
Co oznacza Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia ryzyko.
Znaczenie Renta:
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy ryzyko.
Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego ryzyko.
Znaczenie Rok Polisowy:
Co oznacza ubezpieczenia liczony od daty początku do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy ryzyko.
Znaczenie Rating:
Co oznacza klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z Ustalonymi papierami wartościowymi albo zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona poprzez ryzyko.