Czy przydatne?

Polisowy Rok co to znaczy

Definicja ROK POLISOWY: Każdy rok trwania ubezpieczenia liczony od daty początku do dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień kolejnej rocznicy polisy

Czym jest Rok polisowy znaczenie w Znaczenie definicji R .

Znaczenie Rachunek Udziałów:
Co oznacza Rachunek prowadzony poprzez zakład ubezpieczeń imiennie dla każdego ubezpieczonego rok polisowy.
Znaczenie Rocznica Polisy:
Co oznacza Każda następna rocznica daty rozpoczęcia ubezpieczenia rok polisowy.
Znaczenie Rejestr Funduszy Inwestycyjnych:
Co oznacza Rejestr, w którym zarejestrowane są wszystkie funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne. Rejestr ten jest prowadzony poprzez Sąd Okręgowy w Warszawie rok polisowy.
Znaczenie Renta:
Co oznacza Świadczenie wypłacane poprzez Zakład Ubezpieczeń Socjalnych w sytuacji częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy rok polisowy.
Znaczenie Ranking Funduszy:
Co oznacza zawierający kolekcja stop zwrotu poszczególnych funduszy w danym okresie, rozpoczynając od funduszu o największej rentowności. Miejsce, które zajął dany fundusz w rankingu w poszczególnych okresach rok polisowy.